Rigspolitiet har besluttet, at alle ansatte i politiet skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden ”fortrolig”.

Den nu 63-årige politiassistent Rolf Larsen udfyldte derfor det nødvendige skema, men hans ægtefælle ville dog af principielle årsager ikke give PET tilladelse til at indhente oplysninger om hende.

Det manglende samtykke fra ægtefællen førte til, at PET traf afgørelse om, at Rolf Larsen ikke kunne sikkerhedsgodkendes.

Læs også: Politiforbundet vil have afskedigelsessag afprøvet i retten

Først hjemsendt, siden fyret

Rolf Larsen blev efter PET’s afgørelse hjemsendt med løn og siden fyret fra politiet, hvor han har været ansat siden 1981. Politiforbundet har nu stævnet Justitsministeriet for at få retten til at erklære fyringen for uberettiget og tildele en økonomisk kompensation til Rolf Larsen.

Det, der slår mig mest i denne sag, er, at vi har at gøre med en mand, som har været i politiet i over 40 år og med en pletfri karriere. Hvorfor finder man som arbejdsgiver ikke et andet job til ham, hvor samme sikkerhedsvurdering ikke er nødvendig!

Advokat Peter Breum fra advokatfirmaet Sirius

Politiforbundet vil blandt andet have undersøgt om Justitsministeriet havde informeret politiassistenten godt nok om konsekvenserne ved ikke at opnå sikkerhedsgodkendelse, og om det evt. havde være muligt at omplacere ham til en anden funktion med lavere sikkerhedsgodkendelse.

Stævningen af Justitsministeriet er sendt afsted, og Politiforbundet vurderer, at sagen muligvis ender med at blive henvist fra byretten til landsretten, fordi der er tale om en sag af principiel karakter.

Læs hele historien hos Politiforbundet

Læs hele historien hos Politiforbundet

Uberettiget opsigselse?

Uberettiget opsigselse?

Advokat Peter Breum fra advokatfirmaet Sirius er blevet udpeget til at repræsentere Rolf Larsen i sagen for Politiforbundet. Peter Breum er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret og vurderer, at Politiforbundet og Rolf Larsen har en stærk sag. Han mener også, at der er tale om en uberettiget afskedigelse.

Det, der slår mig mest i denne sag, er, at vi har at gøre med en mand, som har været i politiet i over 40 år og med en pletfri karriere. Hvorfor finder man som arbejdsgiver ikke et andet job til ham, hvor samme sikkerhedsvurdering ikke er nødvendig?”, siger Peter Breum til Politiforbundet.dk

Kilde: Politiforbundet.dk