Lønudviklingen for statsansatte var i henhold til det implicitte lønindeks 2,6 pct. i 1. kvartal 2023, hvilket er på linje med lønstigningstakten i 4. kvartal 2022.

For kommunalt ansatte aftog lønudviklingen fra 3,3 pct. i 4. kvartal 2022 til 3,1 pct. i 1. kvartal 2023.

Mens lønstigningstakten for regionalt ansatte aftog fra 3,3 pct. i forrige kvartal til 3,0 pct. i 1. kvartal 2023.

Reallønnen faldt i alle tre offentlige delsektorer.

Det er ottende kvartal i træk med faldende realløn i den offentlige sektor.

Ottende kvartal i træk med faldende realløn

Danmarks Statistik har gennemført serviceeftersynet af det standardberegnede lønindeks og har med offentliggørelsen af lønudviklingen for 1. kvartal 2023 genoptaget udgivelsen af det standardberegnede lønindeks.

Lønindekset er genudgivet for alle kvartaler tilbage til 1. kvartal 2017. Også i henhold til det nye standardberegnede lønindeks har de offentligt ansatte oplevet reallønsfald i otte kvartaler i træk.

Læs hele analysen:

Fortsat fald i reallønnen for offentligt ansatte i 1. kvartal 2023 (PDF)