I 4. kvartal 2022 steg de udenlandske lønninger med 4,6 pct., og dermed er lønstigningstakten forøget med 0,3 pct.-point.

Det er femte kvartal i træk, at den internationale lønudvikling tiltager.

Lønudviklingen i den danske fremstillingserhverv var 2,9 pct. i 1. kvartal 2023 og 3,6 pct. i 4. kvartal 2022.

Dermed overstiger den udenlandske lønudvikling den danske i begge kvartaler.