I denne uge er Kommissionen kommet med to henstillinger, der har til formål at sætte skub i digital uddannelse og fremme digitale færdigheder.

Ifølge Kommissionen mangler der en helhedsorienteret tilgang til digital uddannelse og træning, og virksomheder har store problemer med at finde personer med tilstrækkelige digitale færdigheder.

Digital uddannelse gennem hele livet!

Derfor opfordrer den EU-landene til at gøre digital uddannelse til rådighed for deres borgere gennem hele livet – helt fra det tidlige skolestadie til oplæring af personer, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Det foreslås desuden at oprette et certifikat for digitale færdigheder for at adressere færdighedsmismatch.

FH mener

I FH mener vi, at efteruddannelse i digitale færdigheder er vigtigt. Men EU skal passe på med ikke kun at fokusere på uddannelse af højt kvalificerede lønmodtagere. Faglærte og ufaglærte skal også være en del af den digitale omstilling. De bliver helt centrale for morgendagens digitale arbejdsmarked – hvad der hænger tæt sammen med den grønne omstilling.