Lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi er et af EU’s grundlæggende principper. Imidlertid er det langt fra en realitet alle steder.

Den 4. marts 2021 kom Kommissionen med et forslag til direktiv, der har til formål at styrke princippet via løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer. I Europa tjener kvinder i gennemsnit 13 pct. mindre end mænd på indeværende tidspunkt, og direktivet vil bidrage til at mindske denne lønforskel.

Parlamentet nåede til enighed med Rådet om lovteksten til løntransparensdirektivet den 15. december 2022. I lovteksten står der bl.a., at hemmeligholdelse af løn skal være forbudt. Alle virksomheder skal – uanset størrelse – kunne vise deres ansatte en beskrivelse af kønsneutrale kriterier for deres lønfastlæggelse.

Større virksomheder skal offentliggøre løngabet mellem mænd og kvinder. Hvis lønforskellen mellem mænd og kvinder viser sig at være på 5 pct. eller derover, er virksomheden forpligtet til at lave en fælles vurdering af lønforholdene sammen med medarbejderrepræsentanter.

Derudover står det nedskrevet, at ved lønrelaterede spørgsmål flyttes bevisbyrden fra lønmodtageren til arbejdsgiveren. Og medlemsstaterne skal indføre sanktioner såsom bøder for de arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

I denne uge har lovteksten været til afstemning på Parlamentets plenarmøde. Parlamentet vedtog direktivet med 427 stemmer for. 79 stemte imod, og 76 undlod at stemme.

Mere løntransparens er således snart en realitet. Nu afventer vi den endelige vedtagelse af direktivet i Rådet. Det forventes, at Rådet vil vedtage direktivet i slutningen af april. Herefter kan en tre-årig implementeringsperiode påbegyndes.

FH bakker op om direktivet og ser frem til at begynde implementeringen. Mænd og kvinder skal have lige løn for det samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Det kan mere løntransparens bidrage til.