Hovedorganisationen FH har vundet en vigtig sag i Arbejdsretten, der helt klart fastslår, at en virksomhed ikke må true med bødestraf, eller uddele ”dummebøder”, hvis de ansatte ikke overholder regler i virksomheden om fx beklædning.

Arbejdsgiver må ikke opfordre ansatte til at melde sig ud af en fagforening eller helt at undlade at melde sig i fagforening

Teis Halsboe-Larsen, advokat i FH

Arbejdsretten fastslår, at det er misbrug af ledelsesretten at true med bødestraf, hvis medarbejdere ikke bærer uniform og id-kort.

Det er desuden organisationsfjendtlig adfærd at udsende en mail til de ansatte med opfordring til at vælge fagforening ud fra link til et online rating-hjemmeside, der sammenligner bl.a. FOA med andre fagforeninger på pris og bedømmelse, som det skete i den konkrete sag.

”Arbejdsgiver må ikke opfordre ansatte til at melde sig ud af en fagforening eller helt at undlade at melde sig i fagforening.

Heller ikke ved at sende en mail, der sammenligner fagforeningers kontingentpriser og internet-anmeldelser, som virksomheden valgte at gøre i den konkrete sag.

Det er organisationsfjendtlig adfærd, fastslår Arbejdsretten,” siger advokat i FH, Teis Halsboe-Larsen, der har ført sagen på vegne af FOA.

Virksomheden, der beskæftiger cirka 20 ansatte indenfor hjemmepleje, valgte at udsende flere e-mails til de ansatte, hvor man både truer med bødestraf og efterfølgende reelt fraråder medlemskab af fagforeningen FOA, som ellers har indgået overenskomst med virksomheden.

Det er organisationsfjendtlig adfærd, fastslår Arbejdsretten som idømmer virksomheden en bod på 40.000 kr.

Dummebøder kan ikke sendes videre til ansatte

Advokat i FH, Teis Halsboe-Larsen, peger på flere forhold i sagen, som er principielle og generelt vigtige at huske på, hvis arbejdsgiver mener, at regler er overtrådt:

”Det er misbrug af ledelsesretten at true ansatte med bøder, hvis de ikke lever op til bestemte regler i virksomheden – fx om beklædning og id-kort.

Virksomheden har ret til at kræve medarbejderne skal bære uniform og id-kort, når det fx er en del af en kontrakt med en kommune, som det var tilfældet i den konkrete sag. Men det går ikke at true ansatte med bøder, hvis medarbejderne ikke overholder reglerne,” siger Teis Halsboe-Larsen.

I skal straks kontakte fagforeningen, hvis arbejdsgiver bruger trusler og chikane i form af eksempelvis ”dummebøder”, eller lignende sanktioner

Teis Halsboe-Larsen

”Det går heller ikke, at virksomheden sender bøder eller økonomisk straf videre til de ansatte, fordi en kontraktpartner, i dette tilfælde kommunen, pålægger virksomheden en økonomisk bod, hvis kontrakten misligholdes.”

Misbrug af ledelsesretten

Ledelsesretten giver arbejdsgiver ret til at sanktionere medarbejdere, hvis der er grundlag for det.

”Den korrekte fremgangsmåde, hvis en medarbejder overtræder regler i virksomheden er; dialog og samtaler med de ansatte, derefter kan en eventuel mundtlig eller skriftlig advarsel gives og i sidste ende eventuel bortvisning”, forklarer Teis Halsboe-Larsen.

Udenlandske virksomheders anti-fagforeningskultur spreder sig til danske virksomheder

FH fortsætter med at rejser sager om organisationsfjendtlig handling i strid med hovedaftalen, når virksomheder forfølger både medlemmer og tillidsvalgte, der tør stille op og være fagligt aktive.

LÆS FLERE CASES HER

”Men arbejdsgiver kan ikke sende bøder videre og må ikke sanktionere medarbejderne økonomisk”, siger FH-advokaten, der kommer med en klar opfordring til alle ansatte:

”I skal straks kontakte fagforeningen, hvis arbejdsgiver bruger trusler og chikane i form af eksempelvis ”dummebøder”, eller lignende sanktioner,” siger Teis Halsboe-Larsen.

En arbejdsgiver kan i nogle tilfælde sende lovbestemte bøder, fx parkeringsbøder og fartbøder, videre til den medarbejder, der i arbejdstiden kører i virksomhedens bil og overtræder loven.

”Men virksomheden kan ikke opfinde nye slags bøder som straf for overtrædelse af interne regler, og virksomheden kan heller ikke eller sende bøder/bod videre til de ansatte, som en kontraktpartner pålægger virksomheden”.

Kommunen og virksomheden har indgået kontrakt, og ved manglende overholdelse af kontrakten, kan kommunen kræve, at virksomheden skal betale et beløb tilbage til kommunen/tilbageholde penge.

Men den straf kan virksomheden ikke sende videre til de ansatte, der muligvis ikke overholder reglerne, fastslår FH.