Nu er det fastslået: Udenlandske moderselskaber med filialer i Danmark skal stå til regnskab overfor fagforeningen ved den danske Arbejdsret, hvis deres danske filialer lukker.

Det gælder fx, hvis filialen lukker ned og efterlader de tidligere ansatte med manglende betaling for løn, pension og feriepenge.

Hidtil har moderselskabet i udlandet let kunnet løbe fra at dokumentere korrekt overenskomstmæssig aflønning af ansatte, når de lukkede deres filialer i Danmark. Den slags sager har ikke tidligere været forfulgt i det fagretlige system.

Denne sag viser, at et krav mod et udenlandsk moderselskab, kan rejses i Arbejdsretten!

Lene Casadepax, advokokat i FH

Ny afgørelse viser vej

En ny afgørelse fastslår, at selvom et udenlandsk selskabs danske filial er slettet i virksomhedsregisteret og ikke eksisterer længere, så kan der fortsat rettes krav mod moderselskabet (i dette tilfælde i Rumænien).

Moderselskabet hæfter således for de forpligtelser, som filialen har påtaget sig i Danmark – herunder de forpligtelser, der følger af medlemskabet af Dansk Arbejdsgiverforening.

Den konkrete sag handler om en rumænsk underleverandør til et firma, der udfører sprinklerarbejde til det nye supersygehus i Odense (Nyt OUH). Som underleverandør til Nyt OUH var firmaet omfattet af sociale klausuler, herunder OUHs egen lønkontrol.

Løntjekkene for filialen afslørede i 2021 mangel på dokumentation for aflønning af en række af medarbejderne.

Stod under løn, feriepenge og pension

Efter at sagen blev rejst fagretligt af Dansk Metal, lukkede den danske filial.

Dansk Metal sendte sagen videre til FH, som har ført den i Arbejdsretten med DA som modpart. Et vigtigt principielt stridspunkt var, om sager mod udenlandske selskaber overhovedet kan føres i det fagretlige system.

Det er vigtigt at få fastslået, at dette er praksis

Lene Casadepax, advokat i FH

Ifølge arbejdsgiversiden var det nemlig filialen, der var medlem af DA, og ikke det udenlandske moderselskab i Rumænien. Derfor kunne der ikke rettes et krav mod moderselskabet i regi af Arbejdsretten, mente arbejdsgiversiden.

Men det afviste Arbejdsretten, som dermed gav FH medhold:

”Denne sag viser, at et krav mod et udenlandsk moderselskab, kan rejses i Arbejdsretten. Selvom den danske filial er ophørt, hæfter moderselskabet fortsat for deres forpligtelser via medlemskab af DA. Det er vigtigt at få fastslået, at dette er praksis”, siger advokat i FH, Lene Casadepax, der har ført sagen for Dansk Metal.