Ifølge Kommissionen vil forslagene være med til at bekæmpe forskelsbehandling i Europa mere effektivt. Der findes eksisterende EU-regler om ligestillingsorganer, som tager hensyn til de forskellige medlemslande og ikke griber ind i indretningen heraf.

De mener det har skabt betydelige forskelle medlemslandene imellem hvad angår ligestillingsorganernes beføjelser, ressourcer og effektivitet. Derfor foreslår Kommissionen et sæt bindende regler for at styrke ligestillingsorganernes rolle og uafhængighed.

 FH vil nu dykke nærmere ned i de to forslag.