I Fagbevægelsens Hovedorganisation har vi længe opfordret til at få ryddet barrierer af vejen for at få medarbejderne mere med i ejerskabet i danske virksomheder. FH har igangsat forskningsprojekter, udarbejdet rapporter, og støttet nedsættelsen af ekspertarbejdsgruppen.

Nu har den så leveret sine anbefalinger, og det ser rigtigt fornuftigt ud, konstaterer Lizette Risgaard, som er formand i FH.

Nu glæder jeg mig til at regeringen følger op på anbefalingerne. For det skal være ligeså let at overdrage hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere, som det er at overdrage til det ældste barn

Lizette risgaard

Medejerskab skal være en overskuelig mulighed

”Vi har hele tiden stået på, at det ikke skal være sværere at være medarbejder-ejet virksomhed end andre ejerformer. Og vi ved, at der kommer tusindvis af virksomhedsejere, som går på pension de kommende år. Her skal en hel eller delvis grad af medejerskab være en overskuelig mulighed – ligestillet med alle andre ejerformer”, siger Lizette Risgaard.

Næsten en halv million lønmodtagere arbejder på arbejdspladser, der står overfor et generationsskifte. Salg til nærmeste familie, udenlandske ejere eller afvikling af virksomhederne kan i værste fald betyde tab af værdi og arbejdspladser.

FH FORSLAG

FH har bl.a. finansieret en rapport fra tænketanken Cevea om medarbejderejede virksomheder, et omfattende litteraturstudie fra CBS og udkom sidste sommer med sine egne

LÆS: FH-forslag til øget medejerskab i danske virksomheder

Samtidigt peger forskning på, at medarbejderejede virksomheder ikke bare er en sympatisk ide, men også er godt for produktiviteten. Alligevel er der meget få danske virksomheder, som er helt eller delvist ejet af medarbejderne.

”Mest afgørende er forslaget om at ligestille virksomhedsoverdragelser og generationsskifter til trofaste medarbejdere med de muligheder, som andre ejerformer har i dag.

Det vil muliggøre at både ejer og medarbejdere ikke skal have svimlende summer op ad lommen på dag 1 og at ejeren ser medarbejdereje som et realistisk alternativ, hvor beskatningen er ligestillet med andre typer salg” siger Lizette Risgaard.  

Mere end hver 20. erhvervsaktive dansker er ansat i en demokratisk virksomhed og næsten hver 10. krone omsættes via en demokratisk virksomhed.

Hent inspiration fra britisk medejerskabsfond

Ekspertarbejdsgruppen foreslår, på linje med FH’s anbefalinger fra juni 2021, at man lader sig inspirere af den britiske medejerskabsfond og bruger elementer fra den danske lovgivning om erhvervsdrivende fonde. Her kan man få lov at udskyde skatten og nedskrive ved hjælp af det overskud, der kommer ind de følgende år.

”Nu glæder jeg mig til at regeringen følger op på anbefalingerne. For det skal være ligeså let at overdrage hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere, som det er at overdrage til det ældste barn,” siger Lizette Risgaard.

FH har bl.a. finansieret en rapport fra tænketanken Cevea om medarbejderejede virksomheder, et omfattende litteraturstudie fra CBS og udkom sidste sommer med sine egne anbefalinger til at øge medejerskab i danske virksomheder.