Forskning viser, at når medarbejderne er en del af ejerkredsen øger det samhørigheden, og samtidig er det ofte forbundet med højere produktivitet.

Men forskningen viser også, at der er en del barrierer for at gøre medarbejdere til medejere, og meget tyder på, at virksomheder med et element af medejerskab ikke har lige så gode vilkår som andre virksomhedsformer.

Der er simpelthen behov for en målrettet indsats for at fjerne barriererne for medarbejdereje.

Lizette RISGAARD

Det er fx sværere for virksomheder med helt eller delvist medejerskab at få adgang til finansiering, samt at få rådgivning om opstart, generationsskifte, skatteforhold m.v.

”Når forskningen viser, at medejerskab ofte hænger sammen med et godt sammenhold og en god økonomi for virksomhederne – og at det samtidig er godt for medarbejdernes bankkonto, ja så giver det altså ikke mening, at netop denne ejerform skal kæmpe for sin berettigelse”, siger Lizette Risgaard.

Forslag til øget medejerskab

Derfor fremsætter FH nu en række forslag, der skal gøre det nemmere at etablere eller overgå til en virksomhedsform, hvor medarbejderne ejer virksomheden.

Forslagene sigter mod at øge medejerskab på danske arbejdspladser og skal blandt andet gøre medejerskab ved virksomhedsoverdragelse nemmere. De tusindvis af virksomheder, der står over for et generationsskifte, skal have bedre mulighed for at tænke medarbejderne ind i ligningen.  

”Der er simpelthen behov for en målrettet indsats for at fjerne barriererne for medarbejdereje. Det skal være mindst lige så let at overdrage hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere som at sælge den til udenlandske investorer eller den førstefødte, som måske hverken kan eller vil drive virksomheden videre på en ordentlig måde”, siger Lizette Risgaard.

Medarbejderstyrede fonde

FH foreslår f.eks. at det bør være muligt at overdrage virksomheder til en medarbejderstyret fond på samme vilkår som en erhvervsdrivende fond. Så længe fonden driver virksomheden med et langsigtet formål og begunstiger medarbejderne.

Vi skal helt til bunds i det her. Derfor lancerer vi i FH nu en række principper og konkrete forslag til, hvordan vi kan gøre det lettere at give medarbejderne del i ejerskabet. Det håber vi vil inspirere

Lizette RISGAARD

”Det er godt, at der er bred opbakning fra Folketinget til at få gjort noget ved problemet, og at erhvervsministeren nu nedsætter en ekspertarbejdsgruppe om emnet.

Vi skal helt til bunds i det her. Derfor lancerer vi i FH nu en række principper og konkrete forslag til, hvordan vi kan gøre det lettere at give medarbejderne del i ejerskabet. Det håber vi vil inspirere!”, siger Lizette Risgaard.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er inviteret med i den nyligt nedsatte ekspertarbejdsgruppe om demokratiske virksomheder og vil være repræsenteret ved næstformand Ejner K. Holst.  

FH FORSLAG: Øget medejerskab i danske virksomheder