I Danmark er vi bagud, når det drejer sig om antallet af virksomheder, hvor medarbejderne er medejere, også kaldet demokratiske virksomheder. Derfor har FH fået udarbejdet et studie af to forskere fra CBS, Niels Mygind og Thomas Poulsen, der afdækker fordele, ulemper og barrierer for medejerskab i virksomhederne. 

Vi har jo traditionelt haft andre veje til medbestemmelse i Danmark, men det er oplagt at fjerne de barrierer, der kan være for, at medarbejderne får konkret ejerskab i deres virksomheder.

Ejner K. Holst

”Den internationale litteratur finder mange positive effekter, når virksomheder har en høj grad af medejerskab. Det er ikke sikkert, at alle de effekter kan opnås i Danmark, men det skal i hvert fald ikke være sværere at have en virksomhed med medejerskab end andre typer virksomheder,” siger Ejner K. Holst.

Rapporten peger på, at det skyldes dårligere rammevilkår for de demokratiske virksomheder end andre selskabsformer. Samt at der ikke har været en målrettet indsats for af fjerne barrierer i Danmark i modsætning til mange andre lande.

Fjern barriererne

Derfor er det godt, at regeringen med finansloven for 2021 har aftalt at nedsætte en ekspertarbejdsgruppe, som skal belyse mulige barrierer at oprette nye eller omdanne eksisterende virksomheder til demokratiske virksomheder.

Der er fx meget, der tyder på, at det er sværere for virksomheder med helt eller delvist medejerskab at få adgang til finansiering, samt at få rådgivning om opstart, generationsskifte, skatteforhold m.v.

”Vi har jo traditionelt haft andre veje til medbestemmelse i Danmark, men det er oplagt at fjerne de barrierer, der kan være for, at medarbejderne får konkret ejerskab i deres virksomheder. Her kan fagbevægelsen – der i høj grad har været bannerfører for at arbejde med medindflydelse og deltagerkultur – være en katalysator, for at de positive effekter ved medejerskab kan opnås i Danmark,” siger Ejner K. Holst.

”Derfor ser vi frem til at blive inviteret ind i arbejdet og forventer da også, at erhvervsministeren og erhvervsordførerne giver ekspertarbejdsgruppen et opdrag om at komme med konkrete anbefalinger. Det skal ikke kun være en akademisk øvelsen,” slutter Ejner K. Holst.

Læs analysen her