Selskabsform

Arbejder på byggeplads

Skab bedre vilkår for medarbejdereje

Ny rapport peger på dårlige rammevilkår som årsagen til, at der er færre medarbejderejede virksomheder i Danmark end andre lande. Derfor bør den nyligt nedsatte ekspertarbejdsgruppe afdække konkrete forslag, der kan fjerne barriererne for medejerskab. ” Danmark står over for en bølge af generationsskifter, når de store årgange trækker sig tilbage, og her skal det være lige så let at overdrage hele eller dele af virksomheden til medarbejderen som til sønnike,” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.