Regeringen har netop lanceret et udspil til en digitaliseringsstrategi. Udspillet indeholder en pakke med 61 initiativer. En del af forslagene stammer fra Regeringens Digitaliseringspartnerskab, hvor FH og en række medlemsorganisationer var repræsenteret.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, ser mange gode visioner i strategien. Men hun er samtidig skuffet over, hvor lidt medarbejderne fylder i den nye strategi.

”Gennem partnerskabet understregede vi fra fagbevægelsen netop, at det er afgørende for en effektiv offentlig sektor, at både offentligt ansatte, borgere og de virksomheder, som skal bruge de nye løsninger, bliver inddraget i digitaliseringen. Det forventer vi naturligvis, at regeringen lytter til”.

”Hvis medarbejderne ikke inddrages i processen og får de rette kompetencer – ja, så kan vi ganske enkelt ikke lykkes med at skabe de resultater, som politikerne lægger op til. Derfor er det skuffende at se, hvor lidt medarbejderne fylder i regeringens vision”, siger Lizette Risgaard.

Hvis vi ikke inddrager medarbejderne, kan vi ganske enkelt ikke lykkes med at skabe de resultater, der lægges op til

Lizette Risgaard

Medarbejdernes perspektiv er afgørende

Lizette Risgaard kalder det direkte uansvarligt at lancere store tiltag som fx samkøring af borgernes data, kunstig intelligens og automatiserede sagsgange uden at have en klar plan for, hvordan medarbejderne inddrages.

”Medarbejderne er jo dem, som ud fra en borgernær, konkret og lavpraktisk hverdag kan vurdere, om teknologierne rent faktisk kan være med til at hjælpe i opgaveløsningen, og om de kan beskytte borgerne mod overvågning, fremmedgørelse og uretfærdige beslutninger”, siger FH-formanden.

Hun peger på risikoen for, at historier som Sundhedsplatformen og skattesystemet EFI kommer til at gentage sig.

Medarbejderne bør også være med til at vurdere, om teknologien fører forringelser af arbejdsmiljøet, mener Lizette Risgaard.

Sælg ikke skindet…

Lizette Risgaard advarer mod, at politikerne i begejstring over digitale muligheder stirrer sig blinde på de muligheder for besparelser, der kan ligge i ny teknologi.

”Vi skal omfavne teknologierne i Danmark, for det er nøglen til at bevare vores velstand og konkurrenceevne. Men vi skal også huske, at ny teknologi ikke med et trylleslag gør os mere effektive. Hvis fokus bliver på besparelser fremfor kvalitet, så går det galt”, siger hun.

Netop den offentlige sektor er et felt, hvor politikerne har store forventninger til teknologien. Her fremhæves et enormt potentiale ved at øge brugen af fx sundhedsdata og ved at øge automatiseringen i den offentlige forvaltning. Formålet er at frigøre hele 10.000 årsværk til den borgernære velfærd.

”Naturligvis kan vi gøre tingene smartere. Men det er afgørende, at man først ser, hvordan de nye tiltag rent faktisk virker, inden man begynder at indregne gevinster. Vi har tidligere set, hvad der sker, når man automatiserer i det offentlige, og flytter rundt på medarbejdere, inden gevinsterne har vist sig. Det går ikke altid så glat, som man håbede på,” siger hun.

Ny teknologi ind på uddannelserne

En række af initiativerne har til formål at styrke de digitale kompetencer hos danskerne.

Det er ifølge Lizette Risgaard en afgørende faktor, hvis Danmark skal kunne omstille sig til den nye digitale virkelighed og få alle med.

”Det er godt at se et fokus på at styrke underviseres digitale kompetencer og på at få ny teknologi ind på erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelser. Alt for mange danskere har svage digitale kompetencer, så der er brug for et massivt løft over en bred kam. Den nye digitaliseringsstrategi bringer os et stykke af vejen, men vi har brug for større ambitioner for at få alle med på den digitale omstilling ”, siger hun.

Kan ændre arbejdspladser radikalt

Teknologier kan ændre arbejdspladser radikalt. Derfor mener FH, at det er vigtigt, at implementeringen af teknologier som fx kunstig intelligens og automatisering kombineres med, at man undersøger og sikrer arbejdsmiljøet og dataetikken ift. både medarbejdere, borgere og kunder.

Endelig er det helt centralt, at en digitaliseringsstrategi for Danmark tager udgangspunkt i de reelle behov hos borgerne og ude på landets arbejdspladser, understreger Lizette Risgaard.

”Vi skal passe på, at den danske digitaliseringsindsats ikke bliver tilrettelagt ud fra de præmisser og interesser, som de store tech-leverandører bringer til bordet. Digitaliseringen skal forankres bredt i det danske samfund – ud fra behovene hos borgere, medarbejdere og virksomheder”, siger FH-formanden.

FH vil følge op på digitaliseringsstrategien og spille ind med forslag til de kommende forhandlinger, som skal omdanne regeringens strategi til reelle politiske aftaler og initiativer.

9 visioner

Forslagene i regeringens strategi fordeler sig over ni visioner:

  1. Styrket cyber- og informationssikkerhed
  2. Sammenhængende service for alle borgere og virksomheder
  3. Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi
  4. Øget vækst og digitale SMV’er
  5. Fremtidens digitale sundhedsvæsen

Læs mere om regeringens digitaliseringsstrategi (Finansministeriet)