Lønstigningstakten for statsansatte var på 0,6 pct. i 2. kvartal 2021 i henhold til Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks.

Lønstigningstakten for kommunalt og regionalt ansatte var på hhv. 1,4 og 0,3 pct.

Lønudviklingen for ansatte i staten og kommunalt ansatte tiltog med hhv. 0,1 pct.-point og 0,4 pct.-point sammenlignet med 1. kvartal 2021, mens den for de regionalt ansatte aftog med 1,6 pct.-point.

Der var fald i reallønnen for ansatte i kommuner, regioner og i staten på hhv. 0,2 pct., 1,3 pct. og 1,0 pct.