Verdens største motionsløb, den danske DHL-stafet, er tilbage efter sidste års coronapause. Løbet foregår fem steder i landet med Fælledparken i København som det største. Her deltog sidste gang – i 2019 -125.000 løbere.

Dette års løb er netop gået i gang. Her i dagene fra den 1. til den 7. september, stiller flere hundrede tusinder lønmodtagere fra op for at dyste på deres arbejdspladsers vegne.

Hvis man skulle være så uheldig at komme alvorligt til skade under løbet, er der mulighed for, at få skaden anerkendt som en Arbejdsskade. Det viser en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har ført for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Afgørelsen viser, at hvis man skal have en skade under DHL-stafetten anerkendt som arbejdsskade, er det afgørende, at man deltager som en del af et firmaarrangement. Dette vil så altid komme an på en konkret vurdering i den enkelte sag

Ann-Beth Kirkegaard, advokat i FH

Løbet ned

Konkret handler sagen om en soldat, som blev løbet ned under DHL-stafetten i 1014. Soldaten fik et hovedtraume, som førte til varigt mén.

Soldaten anmeldte skaden til Forsvarets arbejdsskadekontor, der videresendte sagen til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis man får en skade eller ulykke anerkendt kan det – afhængig af méngrad – udløse en erstatning.

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen afviste imidlertid at anerkende soldatens skade som en arbejdsskade. Begrundelsen var, at skaden var sket i fritiden.

Svært at få anerkendt skader efter lukketid

Ofte kan det netop være vanskeligt at få anerkendt en skade, som sker uden for den almindelige arbejdstid. Det afgørende er, om det arrangement man deltager i uden for arbejdstiden, primært er i arbejdsgivers interesse, eller om det hovedsageligt er i lønmodtagerens interesse.

DHL-stafetten

DHL Stafetten afholdes hvert år i uge 35 i Fælledparken, København. Den 40. udgave af DHL Stafetten afholdes fra onsdag den 1. september til tirsdag den 7. september 2021 (weekenden undtaget). Ca. 3.500 offentlige og private virksomheder dyster.

For soldaten var det indlysende, at han havde deltaget i løbet som en del af sin ansættelse hos Forsvaret. Og at skaden derfor måtte betragtes som en arbejdsskade.

Fx var soldaterne som sædvanlig blevet direkte opfordret til at deltage i årets DHL-stafet – ikke mindst for at vise Forsvarets fane og skabe reklameværdi for at tiltrække unge mennesker til Forsvaret. Deltagerne løb i en T-shirt, hvor med logo på brystet og ærmerne og slogan på ryggen med store typer: ”Forsvaret Danmarks skarpeste team”.

Normalt deltager 1.800-2.500 medarbejdere fra Forsvaret.

Del af arbejdet at deltage i DHL

Soldatens fagforening Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), valgte derfor at rejse en sag mod Ankestyrelsen, som fik medhold i byretten. Denne afgørelse ankede HKKF til landsretten.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har ført sagen for HKKF, har nu fået medhold i, at skaden skete som en del af arbejdet.

Landsretten lagde vægt på, at Forsvaret havde arrangeret deltagelsen i DHL Stafetten: Forsvaret koordinerer fx med løbsarrangøren Sparta og sørger for stafettelte, forplejning, invitation og bestilling af løbetrøjer med Forsvarets logo.

Som repræsentant for Forsvaret

Forsvaret betalte også udgifterne til startnumre, stafettelte og løbetrøjer. Det blev desuden lagt til grund, at idræt er en del af Forsvarets virksomhedskultur, og at der er krav om, at de ansatte er i god fysisk form. Deltagelsen var frivillig, men man blev opfordret til at deltage.

Landsretten fandt, at deltagerne var repræsentanter for Forsvaret, når de løb i de udleverede løbetrøjer med Forsvarets logo. Landsretten pointerede også, at stafetten havde reklamemæssig værdi for Forsvaret, ikke mindst ift. at rekruttere unge.

”Afgørelsen viser, at hvis man skal have en skade under DHL-stafetten anerkendt som arbejdsskade, er det afgørende, at man deltager som en del af et firmaarrangement. Dette vil så altid komme an på en konkret vurdering i den enkelte sag”, siger Ann-Beth Kirkegaard, advokat i FH, der har ført sagen for HKKF.

Det interessante ved sagen her er, at landsretten lægger vægt på, at det i sig selv har en reklamemæssige værdi for Forsvaret, at medarbejderne løber med logo på. Desuden er det interessant, at landsretten lægger vægt på, at soldaterne var repræsentanter for Forsvaret, når de bærer Forsvarets logo på løbetrøje

ANN-BETH KIRKEGAARD, ADVOKAT I FH

”Det interessante ved sagen her er, at landsretten lægger vægt på, at det i sig selv har en reklamemæssige værdi for Forsvaret, at medarbejderne løber med logo på. Desuden er det interessant, at landsretten lægger vægt på, at soldaterne var repræsentanter for Forsvaret, når de bærer Forsvarets logo på løbetrøjen”, siger hun.

Hvad er en arbejdsskade?

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af tilskadekomnes arbejde eller de forhold, det er foregået under. Der skal mao. være sammenhæng mellem tilskadekomnes arbejde og årsagen til personskaden – det kaldes ifølge Arbejdsskadesikringsloven ”årsagssammenhæng”.

Hvis tilskadekomne tilfældigvis får en skade, mens han/hun er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et eksempel på dette kunne være: Tilskadekomne rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps.

Eksempler på ulykker som er blevet anerkendt (aes.dk)

Eksempler på ulykker, som ikke er blevet anerkendt. (aes.dk)

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring