I forbindelse med overgangen til ny ferielov er en del lønmodtagere gået glip et forhøjet ferietillæg, som de har aftalt i deres overenskomst. Det retter en faglig voldgift nu op på.

Hovedparten af de indefrosne feriepenge valgte et stort flertal af lønmodtagerne allerede at få udbetalt sidste efterår og i marts i år. Pengene blev indefrosset i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

I alt blev der udbetalt over 80 mia. kr. til lønmodtagerne.

Flere penge på vej

Men nu er der flere feriepenge på vej til lønmodtagere, der via deres overenskomst får supplerende ferietillæg oven i det lovbestemte tillæg.

Det fastslår en ny faglig voldgiftsafgørelse som FH har vundet for HK Privat mod Danske Erhverv Arbejdsgiver på vegne af BL – danske almene boliger – én af landets store administratorer af almene boliger.

Arbejdsgiverne havde hævdet, at de supplerende feriepenge IKKE skulle udbetales i overgangsåret. Men den fortolkning af reglerne er forkert, fastslår voldgiftsretten.

Ingen medhold til arbejdsgiverne

I den konkrete sag mente HK Privat, at 160 ansatte hos Lejerbo burde have haft deres supplerende ferietillæg udbetalt uafhængig af den lovbestemte overgangsordning.

Lejerbo mente derimod, at tillægget skulle bortfalde. Deres argumentet var, at de lovbestemte ferierettigheder i indefrysningsordningen for alle blev opgjort som feriegodtgørelse ’som ved fratræden’.

Og da HK’s overenskomst bestemmer, at tillægget ikke skal udbetales ved fratrædelse, mente arbejdsgiveren altså ikke, at tillægget skulle udbetales.

Sagen er bare, at ingen medarbejderne rent faktisk var fratrådt. Derfor kunne bestemmelsen om bortfald at af tillæg ved fratræden ikke bruges, mente FH. FH argumenterede også med, at de supplerende rettigheder netop ikke var omfattet af den lovbestemte indefrysningsordning. Derfor skulle tillæggene udbetales til medarbejderne.  

Kommer stadig an på den enkelte overenskomst

Voldgiftsretten gav FH og HK medhold i, at det ved aftalen om en overgangsordning til den nye ferielov udtrykkeligt blev forudsat, at overenskomstaftalte supplerende ferierettigheder skulle udbetales.

”Med kendelsen fik vi fastslået, at de supplerende feriemidler, der er aftalt i overenskomsterne, skal beregnes og udbetales som sædvanligt – uafhængig af, at de lovbestemte feriemidler for samme periode skulle opgøres på samme måde, som ved fratræden,” siger advokat i FH Evelyn Jørgensen, der førte sagen for HK Privat.

Evelyn Jørgensen understreger, at kendelsen konkret angik en fortolkning af HK Privats overenskomst med boligselskaberne. Til gengæld er der med kendelsen fastslået et afgørende princip.

Tag FH’s quizz: