Den danske model med retten til at konflikte holder – også under ekstreme vilkår som en coronakrise. Det viser den dom, som Arbejdsretten i dag har afsagt i en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har ført for 3F mod Jensens Bøfhus.

Sagen handler om, hvorvidt det var lovligt, da 3F i marts sidste år varslede blokade og strejke for 26 medarbejdere hos Jensens Bøfhus. Ifølge Bøfhusledelsen var konflikten ulovlig, fordi den foregik under coronanedlukningen.

Under nedlukningen gik Bøfhuset glip af lønkompensation fra staten. Det skyldes, at staten ikke blander sig i en arbejdskonflikt ved at betale offentlige ydelser til nogen af de stridende parter – det såkaldte neutralitetsprincip. Derfor kan medarbejdere i konflikt ikke modtage dagpenge, sygedagpenge osv. Ligesom en arbejdsgiver i konflikt heller ikke kan modtage statslige ydelser som fx lønkompensation.

Dommen fastslår, at vi fortsat kan kæmpe for vores medlemmers rettigheder – også under ekstreme situationer som en coronakrise

Lizette Risgaard, formand for FH

Konfliktretten holder!

Men en ekstraordinær situation som coronakrisen giver ikke særlige undtagelser fra retten til at konflikte. Lønkompensation eller ej: Strejken var lovlig! Det har Arbejdsretten har nu givet FH og 3F medhold i.

Formand for FH, Lizette Risgaard, er ærgerlig over, at en strejke var nødvendig, men glæder sig over den principielt vigtige dom.

”Dommen fastslår, at vi fortsat har konfliktret og kan kæmpe for vores medlemmers rettigheder – også under ekstraordinære situationer som en coronakrise. Ikke engang under den spanske syge og Anden Verdenskrig blev retten til konflikt sat ud af kraft. Den danske model og konfliktretten holder!”

”Dermed er vi sikret, at vi fortsat kan iværksætte konflikter fx mod den lange række af udenlandske virksomheder, der kommer til landet uden at ville indgå overenskomst, ” siger Lizette Risgaard.

”Og i forhold til Jensens Bøfhus handler det om, at vi kan forsvare os mod, at en virksomhed i ly af coronaen forsøgte at slippe af med den overenskomst, de har haft med 3F i mange år,” siger hun.

Første kampskridt

I den konkrete sag tog Bøfkæden første kampskridt i foråret 2020 med en lockout midt under den første totale nedlukning af samfundet på grund af Covid-19.

Det skete, fordi 3F ikke ville indgå en ny overenskomst, som bøfhuset ønskede skulle erstatte den gamle overenskomst mellem 3F og Horesta – en overenskomst, som kæden i øvrigt havde haft gennem ca. 30 år.

Konflikten endte med, at bøfhuset opsagde overenskomsten med 3F og etablerede en såkaldt frigørende lockout (frigørende ift. overenskomsten). Denne lockout var efter ’spillets regler’, men verserede samtidig med, at coronaen skabte usikkerhed i hele Danmark.

Blokade og strejke

Som modsvar varslede 3F blokade og strejke – også et normalt modtræk efter ’spillet regler’. Men her opstod uenigheden: dette skridt var ulovligt, mente Jensens Bøfhus.

3F foreslog helt tilbage i april sidste år, at denne tvist mellem parterne skulle afgøres som en hastesag i Arbejdsretten. Den handske tog Jensens Bøfhus imidlertid ikke op – før et helt år efter, nemlig i marts i år.

Det er denne sag, der nu er faldet dom i.