En nødvendig og vigtig aftale med rigtig mange gode takter. Sådan siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst, om den aftale om at bekæmpe langtidsledigheden, som en bred kreds af Folketingets partier er blevet enige om i dag.

”Langtidsledighed er steget markant under coronakrisen. Det er rigtigt godt, at regeringen og forligspartierne nu er blevet enige om initiativer, der trækker den anden vej”.

“Vi ved fra forskning, at langtidsledighed er gift for både økonomien og den enkelte. Det bliver sværere og sværere at komme i gang, jo længere man sidder fast i arbejdsløshed”, siger Ejner K. Holst.

FH kom i marts med et udspil om bekæmpelse af langtidsledighed. Udspillet lagde vægt på uddannelse og opkvalificering til netop langtidsledige dagpengemodtagere.  

”Jeg glad for, at initiativer for denne gruppe er gået igen i dagens brede aftale.”, siger Ejner K. Holst.

Gode opkvalificeringsinitiativer

Aftalekredsen er blandt andet enige om at afsætte flere midler til korte, jobrettede kurser, om at styrke den regionale uddannelsespulje samt udvide de arbejdsløses ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Muligheden for at blive realkompetencevurderet er desuden blevet udvidet til at omfatte faglærte, der fx har brug for et brancheskift midt i arbejdslivet.

Aftalekredsen er også blevet enige om at styrke hjælpen til langtidsledige seniorer via en pulje, som bl.a. a-kasserne kan søge til en særlig indsats.

Og så er jobrotationsordningen, som giver arbejdsløse gode muligheder for at få foden inden for på arbejdsmarkedet, blevet udvidet.

En flot buket

”Det er en god aftale, synes jeg. Ikke alle initiativerne er groet i vores baghave, eksempelvis forslag om udvidet virksomhedspraktik og løntilskud, men samlet set er det en flot buket.”, siger Ejner K. Holst.

Læs mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside