Bruttoledigheden faldt med 1.800 fuldtidspersoner i marts 2021. Faldet kommer efter en stigning i ledigheden i de to foregående måneder på i alt 5.000 fuldtidspersoner.

Bruttoledigheden er nu godt 25.000 fuldtidspersoner over niveauet i februar sidste år, dvs. før coronakrisen brød ud. Der er aktuelt 128.600 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 4,5 procent. af arbejdsstyrken.

Genåbningen sætter gang i økonomien igen

”Den begyndende genåbning i marts har allerede sendt lidt flere tilbage i arbejde. I april er endnu mere åbnet igen, og samtidig er der planer om, at restriktionerne bliver lempet yderligere de kommende måneder. Det vil få mærkbar effekt på aktiviteten i økonomien og givetvis betyde, at endnu flere kan forlade arbejdsløshedskøen”, siger Mette Hørdum Larsen.

Hun konstaterer, at nedlukning 2.0 ikke har ramt arbejdsmarkedet i samme grad, som under nedlukningen i foråret 2020.

”Vaccinerne har givet håb om, at sundhedskrisen har en snarlig slutdato. Samtidig har hjælpepakker og trepartsaftaler holdt hånden under økonomien og arbejdsmarkedet”, siger Mette Hørdum Larsen.

Aftalen om lønkompensation gælder frem til slutningen af juni, og den midlertidige arbejdsfordelingsordningen løber året. De ordninger har til hensigt at skabe tryghed for virksomheder og lønmodtagere i den aktuelle situation og sikre, at færre mister deres arbejde.

planerne om yderligere lempelse af restriktionerne vil få mærkbar effekt på aktiviteten i økonomien og vil givetvis betyde, at endnu flere kan forlade arbejdsløshedskøen

Mette Hørdum Larsen, økonom i FH

Langtidsledigheden stiger

Trods udsigt til, at ledigheden vil falde yderligere de kommende måneder, er krisen dog ikke slut endnu. En stigende andel af de ledige har været ledige i et år eller mere. Og selv om genopretningen, som begyndte hen over sommeren 2020, fik bruttoledigheden til at falde en del igen, fortsatte langtidsledigheden med at stige.

”Den stigende langtidsledighed er bekymrende. Det øger risikoen for, at flere får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed får sværere ved at komme tilbage i arbejde – også selv om efterspørgslen efter arbejdskraft tager til. Det kan i værste fald få alvorlige konsekvenser for den enkelte og betyde, at krisen ender med at sætte varige spor i økonomien”, siger Mette Hørdum Larsen.

LÆS NOTAT: Fald i ledigheden i takt med genåbningen