Der er nemlig vedtaget en ændring af direktivet, hvor operatører af digitale platforme pålægges en indberetningspligt om deres sælgeres indtægter.

En sådan pligt kommer os alle til gode, da de nye oplysninger automatisk udveksles mellem EU’s medlemslande efterfølgende.

I FH er vi af den holdning, at alle skal betale den skat, de skal. Det gælder også digitale platforme.

Bente Sorgenfrey

”I FH er vi af den holdning, at alle skal betale den skat, de skal. Det gælder også digitale platforme.

Gode nyheder at digitale platforme omfattes af direktivet

Derfor er det også gode nyheder, at det er lykkedes at opnå enighed om at omfatte digitale platforme i direktivet.

For det at kortlægge, hvordan digitale platforme opererer i de forskellige medlemslande, er nødvendigt for at sikre, at digitale platforme betaler den skat, de skal”, siger FH næstformand Bente Sorgenfrey.

Gennemsigtighed om platformenes aktiviteter er for mig et af de helt centrale værktøjer i bekæmpelsen af skatteunddragelse, og med vedtagelsen af direktivet tager vi endnu et skridt i den rigtige retning.