Efter et langt og sejt træk – og et folketingsvalg – er der endelig etableret et politisk flertal for at opruste skattekontrollen og kampen mod skattesnyd.

Forfattere

Lizette Risgaard, Formand FH og Morten Bødskov, Skatteminister

Det var sådan set også på tide med tanke på, at hver tiende virksomhed snyder bevidst i skat, samtidig med at borgere og virksomheder har oplevet en faldende risiko for at blive opdaget.

Når Skattestyrelsen således fangede snyd i 87 pct. af deres kontroller med momskarruseller sidste år, så er det symptom på to ting.

For det første, at vi har en masse kompetente medarbejdere i skattekontrollen. Og for det andet – desværre – at der stadig er store udfordringer med skattemoralen.

Vi skal selvfølgelig sikre, at der er lige spilleregler, og at der betales skat, uanset om man transporterer post eller take-away.

Lizette Risgaard & Morten Bødskov

Nødvendigt at skærpe kontrol på de nye digitale arbejdsplatforme

Et af de områder hvor vi kan se, at det er nødvendigt, at vi er mere skarpe på i fremtiden er de nye digitale arbejdsplatforme.

Her medfører Skattestyrelsens kontrolindsats reguleringer i mere end ni ud af ti tilfælde hos personer, der har indtægter via arbejdsplatforme. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at Skatteforvaltningen ikke har til formål at være en stopklods for nye forretningsmodeller. Men vi skal selvfølgelig sikre, at der er lige spilleregler, og at der betales skat, uanset om man transporterer post eller take-away.

Danmark er bygget af borgere og virksomheder, der betaler sin del af samfundsregningen. Langt de fleste danskere betaler den skat, de skal. Det er af respekt for alle dem, at skattekontrollen skal oprustes for at bekæmpe skattesnyd. Ved at tage fat om roden på problemerne, kan vi mindske omfanget af nedslående historier om skattesnyd. Og vi kan sikre, at flere betaler den skat, de skal til fællesskabet.

Lige nu er vi i en situation, hvor nedlukningen har sat dybe spor, og mange virksomheder og lønmodtagere kæmper med at finde plads i budgettet til at betale regningerne.

Med en målrettet kontrol kan vi øge chancerne for at finde svindlerne

Men selv når bølgerne går højt, er det vigtigt at holde kursen. Derfor er det meget glædeligt, at der netop er indgået en aftale om yderligere styrkelse af skattekontrollen med opbakning fra alle Folketingets partier , og lige så fra lønmodtagere og erhvervslivet.

Det er nemlig i vores fælles interesse.

Med en målrettet kontrol kan vi øge chancerne for at finde svindlerne. Øge risikoen for at blive opdaget, om man vil. Dermed sender vi et klart signal til svindlerne om, at vi ikke accepterer, når de springer regningen over. For det er alle os andre, den bliver tørret af på.

Under dårlige tider skal fællesskabet gribe de nødlidende, men det forudsætter naturligvis en grundlæggende sund økonomi. Og den sunde økonomi kræver, at alle bidrager. Og at der er en gensidig tillid om, at alle bidrager.

En kedelig kavalkade af historier om skattesvindel er kommet frem i lyset

Når staten, virksomhederne og lønmodtagerne sætter sig sammen og laver trepartsaftaler om historisk store hjælpepakker, så er tillid en afgørende forudsætning.

Men tillid kommer ikke af sig selv, og hvis flertallet svigter fællesskabet, så forsvinder tilliden.

Der har været tillidsbrud af dimensioner. Den tillid skal genopbygges, og her er oprustningen af skattekontrollen den eneste rigtige vej

Lizette Risgaard og Morten Bødskov

Desværre så vi allerede før coronapandemien, at tilliden slog revner. En kedelig kavalkade af historier om skattesvindel er kommet frem i lyset, og det er klart, at alle lovlydige borgere og virksomheder må have revet sig i håret.

Der har været tillidsbrud af dimensioner. Den tillid skal genopbygges, og her er oprustningen af skattekontrollen den eneste rigtige vej.

At vi står midt i en pandemi, må derfor heller ikke overskygge arbejdet med at genopbygge skattevæsenet og tilliden til, at vi alle bidrager. For coronavirussen har netop vist os, hvor afhængige vi er af fællesskabet og hinandens bidrag.

Indlæg er bragt på finans.dk 16.03.21