I årtier har multinationale virksomheder udnyttet huller og forskelle i skattereglerne for at undgå at betale skat.

I FH er vi enige i, at en minimumsskattesats er en nødvendighed, og vi foreslår, at den skal ligge i niveauet 20-25%. Så langt så godt!

Bente Sorgenfrey

Der er tale om et ræs mod bunden, hvor multinationale virksomheder tilpasser deres aktiviteter, så skatten af overskuddet betales der, hvor der er de mest lempelige regler for virksomhedsbeskatning. Med det resultat, at der tabes mange milliarder af kroner i virksomhedsbeskatning verden over.

I OECD har man gennem flere år forhandlet om at finde en fælles tilgang og dermed begrænse mulighederne for aggressiv skatteplanlægning. Konkret har medlemslandene i forhandlingerne forsøgt at nå frem til enighed om to søjler, som vil indføre en fælles opgørelsesmetode af skattebasen samt en global minimumsbeskatning af virksomheder.

Nye boller på suppen fra USA

At nå frem til enighed har dog været svært, da bl.a. USA har forsøgt at blokere forhandlingerne.

Efter Biden-administrationens tiltræden er der pludselig kommet nye boller på suppen. I sidste uge sendte USA et brev med deres forslag til beskatning af de store multinationale virksomheder til adskillige nationer.

Her foreslog man en minimumsskattesats på 21%, hvilket er højere end det, der indtil videre forhandles om i OECD. Ligesom man foreslog, at de 100 største multinationale selskaber i alle brancher pålægges at betale en skat i de lande, hvor de har deres omsætning.

Der er ingen tvivl om, at USA’s bidrag er vind i ryggen til OECD-forhandlingerne. Flere lande har da også allerede erklæret sig positive vedrørende USA’s forslag, og meldinger lyder på, at en global aftale kan være i hus i løbet af sommeren.

Ens spilleregler for alle

Det er opløftende nyheder, da en global aftale er særdeles vigtig. På den måde skaber vi ens spilleregler for alle, og samtidig mindskes incitamentet for virksomhederne til at udøve aggressiv skatteplanlægning.

I FH er vi enige i, at en minimumsskattesats er en nødvendighed, og vi foreslår, at den skal ligge i niveauet 20-25%. Så langt så godt!

Men der er stadig meget arbejde, der skal gøres endnu. Vi vil derfor følge OECD-forhandlingerne tæt og bidrage, hvor vi kan, så vi sikrer, at alle virksomheder betaler den skat de skal, og at den betales i det land, hvor overskuddet skabes.