”Situationen for arbejderne i Kenyas uformelle økonomi er gået fra dårlig til værre på grund af udgangsforbud, regionale nedlukninger og andre tiltag, som regeringen har implementeret for at stoppe spredningen af Covid-19.” Det siger Rose Omamo, generalsekretær for metalarbejderforbundet AUKMW (Amalgamated Union of Kenya Metal Workers).

Allerede tilbage i april – kort efter coronapandemien ramte Kenya – gik AUKMW og Rose Omamo derfor sammen med Kenya Union of Domestic, Hotels, Educational Institutions and Hospitals Workers og The Kenya Union of Commercial, Food and Allied Workers for at påvirke indholdet af en ny pandemilov i Kenya.

Målet var at sikre, at den nye pandemilov også beskytter arbejderne i Kenyas uformelle økonomi.

Og nu ser det ud til, at de tre fagforeningers indsats bærer frugt.

Pandemien har betydet, at arbejderne i den uformelle økonomi har mistet deres indtægtskilder. Arbejderne lever fra dag til dag, og de tabte indtægter sætter dem i en yderst sårbar situation

Rose Omamo

”Hvis lovforslaget vedtages, vil det sikre en række tiltag som har til formål at beskytte arbejdstagerne under pandemier – det gælder især for arbejderne i den uformelle økonomi,” siger Rose Omamo.

Indspark til ny pandemilov skal beskytte arbejdere i den uformelle økonomi

Coronakrisen har gjort en i forvejen svær situation desperat for de 83 procent af den kenyanske arbejdsstyrke, som arbejder i den uformelle økonomi uden kontrakter og sikkerhedsnet.

“Pandemien har betydet, at arbejderne i den uformelle økonomi har mistet deres indtægtskilder. Arbejderne lever fra dag til dag, og de tabte indtægter sætter dem i en yderst sårbar situation,” siger Rose Omamo.

De tre fagforeninger er derfor kommet med en række indspark til den nye pandemilov, som nu er vedtaget i senatet og sendt videre til behandling i Nationalforsamlingen.

Kenya - indsamling fra U-landssekretariatet
Rose Omamo, som er generalsekretær for metalarbejderforbundet AUKMW, har givet input til den kommende pandemilov i Kenya. Foto: Christian Jepsen.

Hvis loven vedtages her, forventer Rose Omamo blandt andet, at der bliver etableret en pandemi-fond. Den kan yde direkte økonomisk støtte til arbejderne i den uformelle økonomi – og at arbejdere undgår repressalier, hvis ikke de kan betale af på deres lån under pandemien.

”Forslagene sikrer midlertidige foranstaltninger, som adresserer de udfordringer arbejdere i den uformelle økonomi står med under pandemien,” siger Rose Omamo.

AUKMW forventer, at loven vil blive behandlet for anden gang i Nationalforsamlingen i december og forhåbentlig vedtaget i januar 2021.

Uddeling af håndsprit, termometre og værnemidler

Udover at forsøge at påvirke lovgivningen, har AUKMW også beskyttet arbejderne i Kenyas uformelle økonomi under coronakrisen ved at uddele håndsprit, termometre, og værnemidler.

”Uddelingerne har hjulpet med at forebygge spredningen af coronavirus mellem arbejderne i den uformelle økonomi,” siger Rose Omamo.

LÆS OGSÅ: Rose Omamo i front for Kenyas metalarbejdere

GIV ET BIDRAG: I krisetider er der brug for stærke fællesskaber. Giv et bidrag her