Tallene viser også, at seksuel chikane er udbredt på hele arbejdsmarkedet og rammer både mænd og kvinder i alle aldersgrupper.

Omkring halvdelen af tilfældene af seksuel chikane kommer fra kolleger, overordnede og i færre tilfælde underordnede, mens den anden halvdel kommer eksternt fra fx kunder, klienter mv.

Lavestlønnede oplever i langt højere grad sexchikane

Tallene viser også, at dem med de laveste indkomster i højere grad oplever seksuel chikane.

Til trods for de mange tilfælde af seksuel chikane føres der meget få sager. Siden 2013 er der kun blevet afgjort ca. en sag om seksuel chikane om året.

Den første metoo-bølge i 2017 satte fokus på problemet, men som tallene viser, fik den ikke så stor effekt på omfanget af seksuel chikane.

Det er vigtigt for os som fagbevægelse, at den anden metoo-bølge fører reelle forandringer med sig. Derfor mener FH, at indsatsen mod seksuel chikane skal styrkes både med lovgivning, målrettet indsats og flere ressourcer.

FH har fem krav til forandring:

  • Styrk incitamentet til forebyggelse med ’indirekte objektivt arbejdsgiveransvar’
  • Hæv godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane
  • Arbejdstilsynet skal udføre en særlig indsats mod seksuel chikane
  • Særligt fokus på forebyggelse af seksuel chikane overfor unge på arbejdspladsen
  • Mere præcis kortlægning af omfanget af seksuel chikane

Læs videre og få mere viden om problemets omfang, karakter og konsekvenser

Pressekontakt

Anette Bindslev,
23384214