Regeringen vil afsætte en reserve på 9,2 mia. kr. næste år til genstart af dansk økonomi og særlige udfordringer afledt af COVID-19.

Regeringens fokus på at sætte ekstra skub til økonomien, så vi får en hurtigere genopretning og får skabt flere job, er helt rigtig

Lizette Risgaard

”Titusindvis af lønmodtagere har uforskyldt mistet deres arbejde på grund af krisen. Regeringens fokus på at sætte ekstra skub til økonomien, så vi får en hurtigere genopretning og får skabt flere job, er helt rigtig”, siger Lizette Risgaard.

Hun noterer sig desuden, at regeringen som led i aftalen fra foråret sætter penge af til opkvalificering og uddannelse af ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.

”Jeg havde gerne set en mere permanent indsats for efter- og videreuddannelse for både beskæftigede og ledige. Uddannelse giver både den enkelte større frihed og øget tryghed i jobbet”, siger Lizette Risgaard.

Grøn omstilling er en vigtig del af genopretningen

”Genstartsreserven” skal blandt andet understøtte den grønne omstilling og eksporterhvervene. Regeringen prioriterer desuden midler til nye klima- og miljøindsatser, og endnu flere af forskningsreservens midler på samlet ca. 1,5 mia. kr. er øremærket til grøn forskning. En prioritering, der får stor opbakning fra FH-formanden.

Vi kan faktisk slå flere fluer med et smæk her. Det kan vi gøre ved at satse på en grøn omstilling, som både løser klimaudfordringerne, skaber flere gode job og sikrer social retfærdighed.

Lizette Risgaard

”Den grønne omstilling skal i gang! Coronakrise eller ej. Og vi kan faktisk slå flere fluer med et smæk her. Det kan vi gøre ved at satse på en grøn omstilling, som både løser klimaudfordringerne, skaber flere gode job og sikrer social retfærdighed. Så kan vi gå en fremtid i møde i en både stærkere og grønnere form”, siger Lizette Risgaard.

Investeringer i velfærden

Regeringen afsætter i finanslovforslaget flere midler til velfærdstiltag. Det skal bidrage til, at velfærden følger med det stigende antal børn og ældre i befolkningen. Der er også afsat midler til at styrke sundhedsmyndighederne og beredskabet i tilfælde af sundhedskriser mv.

”Investeringer i vores fælles velfærd er kærkomment efter adskillige år med besparelser og nedskæringer. Der er brug for, at vi udbygger og udvikler rammerne for den offentlige sektor. Vi skal sikre en høj kvalitet i velfærden og gøre os klar til at håndtere fremtidens udfordringer”, siger Lizette Risgaard.

Ønskes: Stop for udhuling af dagpenge

FH efterlyser øget tryghed i dagpengesystemet.

”Gennem de seneste mange år er dagpengene blevet forringet. Satsen følger ganske enkelt ikke med lønudviklingen. Det truer sikkerheden og fleksibiliteten i den danske flexicurity-model. Udhulingen af dagpengene skal stoppes, og det bør prioriteres”, siger Lizette Risgaard.

Udhulingen af dagpengene skal stoppes, og det bør prioriteres

Lizette Risgaard

Mere ordnede forhold på de danske arbejdspladser bør også tilgodeses. FH-formanden ærgrer sig over, at der i finanslovforslaget ikke er lagt op til en fuld genopretning af Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljø og en permanent bevilling til indsatsen mod social dumping.

Vigtige forhandlinger om ret til tidlig pension

Der er i finanslovforslaget afsat midler i tråd med regeringens udspil til en ret til tidligere tilbagetrækning. Forhandlingerne er allerede i gang og foregår derfor i et selvstændigt spor.

”Det er et rigtigt godt udspil, regeringen er kommet med, og jeg håber, at der lander en bred politisk aftale. Det kan sikre, at de lønmodtagere, som har arbejdet siden deres helt unge år, kan få en værdig tilbagetrækning”, siger Lizette Risgaard.