Antallet af bruttoledige steg med 300 fuldtidspersoner i november 2019. I løbet af 2019 er ledigheden steget med samlet knap 400 fuldtidspersoner. Dermed er der tegn på stilstand i arbejdsløsheden efter flere år med fald i forbindelse med det økonomiske opsving. Der er aktuelt 104.400 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Vi er inde i et opsving, som nu kører på syvende år. Derfor er det helt naturligt, at fremgangen taber lidt fart

Mette Hørdum Larsen, Økonom i FH

Trods stilstanden i ledigheden stiger beskæftigelsen fortsat. Det sker dog nu i et lidt lavere tempo, end vi har været vidne til i årene forinden.

– Vi er inde i et opsving, som nu kører på syvende år. Derfor er det helt naturligt, at fremgangen taber lidt fart. Samtidig er væksten i udlandet på vej ned, og det lægger også en vis dæmper på fremgangen herhjemme, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Arbejdsstyrken er steget solidt

Arbejdsløsheden er i dette opsving ikke faldet i samme takt, som den stigende beskæftigelse burde tilsige. Det skyldes, at arbejdsstyrken også er steget solidt, dvs. der er kommet flere personer ind på arbejdsmarkedet.

Ca. 85 pct. af den stigende beskæftigelse siden 2013 kan tilskrives en øget arbejdsstyrke. Omkring 15 pct. skyldes således, at køen af registrerede ledige er blevet mindre.

Stilstanden i ledigheden skal ses i lyset af, at fremgangen på arbejdsmarkedet nu sker i et lidt lavere tempo. Samtidig bliver størstedelen af den stigende beskæftigelse dækket af en øget arbejdsstyrke

Mette Hørdum Larsen, Økonom i FH

– En væsentligt grund til den stigende arbejdsstyrke er tilbagetrækningsreformen, som betyder, at flere personer bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Det vil også være tilfældet de kommende år, og det giver plads til fortsat stigende beskæftigelse, siger Mette Hørdum Larsen og fortsætter:

Har du spørgsmål?

    Svagere grupper har fortsat svært ved at finde fodfæste

    – En del af den øgede arbejdsstyrke skyldes imidlertid også, at bedringen på arbejdsmarkedet har givet mulighed for, at svagere grupper har kunne få foden inden for på arbejdsmarkedet.

    Desværre er der stadig visse grupper, som har svært ved at finde fodfæste. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at flere sikres bedre muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi skal have alle med.