Danske pensionsselskaber håndterer opsparinger på i omegnen af 2.900 mia. kr. Det er et kolossalt beløb.

Selv en mindre grad af slinger i valsen fra selskabernes side kan få store økonomiske konsekvenser. Det er baggrunden for, at Konkurrencerådet for nylig udsendte en rapport med 22 anbefalinger til, hvordan konkurrencen på markedet for pension kan blive bedre.

Konkurrencerådet ønsker mere mobilitet og anbefaler bl.a., at arbejdsmarkedets parter sender arbejdsmarkedspensionerne i udbud.

Ingen kan være uenig i ambitionen om at sikre et effektivt pensionssystem. Hele baggrunden for, at arbejdsmarkedets parter har etableret overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensionsselskaber har netop været et ønske om at kunne tilbyde fuldt dækkende pensions- og forsikringsordninger til en lav pris.

Forfattere

Debatindlægget er bragt i Altinget.dk

Forfattere:

  • Lizette Risgaard, Formand FH
  • Jacob Holbraad, Direktør i DA

Men Konkurrencerådet går galt i byen, når de foreslår, at kollektive, kundeejede selskaber skal beskattes hårdere end i dag.

Eller at opsparing i ratepension og aldersopsparing skal kunne flyttes, når lønmodtagerne når pensionsalderen. Konsekvensen kan blive, at lønmodtagerne ender med dyrere pensionsordninger og lavere pensioner. 

Arbejdsmarkedspensioner er meget effektive

Det er nemlig vigtigt at gøre sig klart, at arbejdsmarkedspensionerne er meget effektive. I 2017 betalte en typisk pensionsopsparer i et arbejdsmarkedspensionsselskab ifølge Konkurrencerådets rapport ca. 0,7 pct. af formuen for at få forvaltet sin ordning.

Alternativet er at benytte et kommercielt selskab, men her er prisen en halv gang højere. Samtidig er der ikke udsigt til at få et højere afkast af sin opsparing

Der er mange forskelle mellem de ordninger, de forskellige selskaber tilbyder, og man skal passe på med at lave for grove sammenligninger.

Men grundlæggende må man sige, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne klarer sig særdeles godt. Det skyldes blandt andet, at de gør, hvad de er sat i verden til – nemlig at varetage kundernes behov gennem etablering af billige og effektive pensionsordninger.

Pensioner er for vigtige til at eksperimentere

I Sverige har man åbnet for en højere grad af individuelle valg. Men interessen for selv at vælge pensionsselskab har været lav. Og mange af de pensionskunder, der har benyttet sig af muligheden for at finde et nyt selskab, har gjort det i forbindelse med en omlægning af deres huslån.

Det har altså ikke været ønsket om en bedre pension, der har været drivende. Pension er for vigtigt et område til at lave den type eksperimenter i Danmark.

Det er godt at være opmærksom på, om pensionsområdet kan forbedres. Men grundlæggende er der grund til at respektere de danske arbejdsmarkedspensioner.

Det danske system kåres konsekvent som et af verdens bedste

Det danske system bliver konsekvent kåret som ét af verdens bedste – hvis ikke dét bedste. Det er ikke tilfældigt.

Samtidig er arbejdsmarkedspensionerne en del af det aftalesystem, hvor arbejdsmarkedet reguleres gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter – en model, som har bidraget til at gøre det danske arbejdsmarked til et af verdens bedste, og som har sikret, at danske pensionister går en tryg fremtid i møde.

Det bør der værnes om.