Konkurrencerådet har i dag offentliggjort en rapport om konkurrencen på det danske marked for pension. Rapporten indeholder en række anbefalinger, der skal skabe mere konkurrence. Den viser samtidig, at de overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensionsselskaber i dag fungerer godt: De har lavere omkostninger end kommercielle pensionsselskaber, og de forvalter kundernes opsparing lige så godt.

Etableringen af arbejdsmarkedspensionerne via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter har ført til et godt og solidt pensionssystem til gavn for både lønmodtagere, virksomheder og samfund. Det er et system, der er værd at værne om.

Vi skal ikke sætte lønmodtagernes pension på spil ud fra simple lærebogsbetragtninger om konkurrencens gode virkning

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Det er også værd at bemærke, at det danske pensionssystem er blevet kåret som verdens bedste seks år i træk fra 2012-2017 i konsulentfirmaet Mercers store internationale sammenligning. De sidste to år har Danmark ligget nummer to på ranglisten.

En sag for arbejdsmarkedets parter

Konkurrencerådet opfordrer arbejdsmarkedets parter til i højere grad at konkurrenceudsætte arbejdsmarkedspensionerne og diskutere emnet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.  

DA og FH deler Konkurrencerådets ambition om, at pensionskunderne får mest muligt ud af deres opsparing. Derfor har både parterne og arbejdsmarkedspensionsselskaberne løbende fokus på, at selskaberne performer så godt som muligt, og der arbejdes allerede i dag med at konkurrenceudsætte både administration af pensionsordningerne og kapitalforvaltning.

FH og DA understreger, at det alene er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, hvad der diskuteres ved overenskomstforhandlingerne.

Samtidig mener DA og FH, at man bør anerkende, at de overenskomstbaserede pensionsordninger har de laveste omkostninger og er velfungerende.

Nogle af Konkurrencerådets forslag, herunder forslag om øget beskatning af arbejdsmarkedspensionsselskaberne, strider imod grundlaget for kollektive, kundeejede selskaber, som historisk har været til stor gavn for danske lønmodtagere. DA og FH kan ikke støtte forslag, der trækker i denne retning.

Lizette Risgaard, formand for FH, udtaler:

“Det danske arbejdsmarkedspensionssystem er alment anerkendt som et af verdens bedste. Jeg vil advare mod at eksperimentere med et velfungerende system. Vi skal ikke sætte lønmodtagernes pensioner på spil ud fra simple lærebogsbetragtninger om konkurrencens gode virkning”.

“For FH er det altafgørende, at arbejdsmarkedspensionerne sikrer lønmodtagerne gode pensionsvilkår. Rapporten viser tydeligt, at i arbejdsmarkedspensionerne får lønmodtagerne mest pension for pengene”.

Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA, udtaler:

“Arbejdsmarkedspensionerne sikrer danske lønmodtagere en robust opsparing og letter samtidig presset på de offentlige finanser. Det viser, at den danske model, hvor arbejdsmarkedet reguleres gennem aftaler mellem parterne, også på dette punkt er velfungerende”. 

“Virksomhederne har naturligt fokus på, at de penge, de indbetaler til pension, forvaltes så godt som muligt. Det er en forudsætning for, at der er opbakning til de kollektive pensionsordninger. Konkurrencerådets rapport bekræfter, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne præsterer helt i top”.