”Det skal være slut med en politik, som skaber fattigdom, ulighed og utryghed. Vi går en ny og bedre tid i møde”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, i en kommentar til Mette Frederiksens åbningstale.   

Et løft af velfærd

Lizette Risgaard er særlig tilfreds udmeldingen om, at det er tid til at bygge velfærden op igen.

”Velfærden er blevet svækket betydeligt de senere år. Der mangler hænder hele vejen rundt – både på hospitalerne, plejehjem, skoler og daginstitutioner. De offentligt ansatte må løbe hurtigere, og der er mindre tid til omsorg og pleje. Det er en trist udvikling. Derfor er jeg meget tilfreds med, at statsministeren lover et markant løft af velfærden,” siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard er desuden positiv over for regeringens forslag om en ny Nærhedsreform, hvor der skrues ned for detailstyringen oppefra.

”Det er på tide, at vi får sparket New Public Management tyranniet til hjørne, og i stedet for overlader flere beslutninger til de medarbejdere og ledere, som til daglig har fingrene i mulden”, siger Lizette Risgaard.   

Lizette Risgaard

Tidligere tilbagetrækning

Statsministeren fastslog også, at hun vil gøre alt, hvad hun kan for at gennemføre en ny ret til tidlig pension.

”Det glæder mig naturligvis, at statsministeren holder fast i, at det er en top prioritet at finde en løsning for de tusindvis af lønmodtagere, som i dag lider under forringelserne af efterlønnen og den stigende pensionsalder. Det er en af de vigtigste udfordringer, vi står overfor”, siger Lizette Risgaard.

”Særligt de partier, som har været med til at forringe efterlønnen, og som nu lader tusindevis af nedslidningstruet lønmodtagere i stikken, bør tage ansvaret på sig og samarbejde med regeringen om at finde en værdig løsning”, siger Lizette Risgaard

Danmark skal levere på den grønne omstilling

Statsministeren understregede, at Danmark skal levere på den grønne omstilling og forsikrede om, at der vil ligge en bindende klimalov klar inden jul. En nyhed, som Lizette Risgaard bifalder, men som hun også har konkrete forventninger til.

”Det er positivt, at statsministeren sætter Danmark i front på den grønne omstilling, men det er vigtigt, at omstilling ikke får en social slagside. Når jobs forsvinder i omstillingsprocessen, skal der tages hånd om de medarbejdere, hvis arbejde forsvinder. Det kræver massive investeringer i opkvalificering og efteruddannelse”, siger Lizette Risgaard, som samtidig ser frem til de mange nye og spændende jobs, som naturlig vil følge med den grønne omstilling.

Lizette Risgaard er generelt positiv over den politiske retning, som statsministeren lægger op til.

”Jeg tror, at Danmark bliver et bedre land at være lønmodtager i de kommende år”, afsluttede Lizette Risgaard.