Mens danskere var på vej rundt om juletræet d. 24. december 2018, præsenterede fagbevægelsen de danske politikere for ideen om et ulighedsstop.

Ulighedsstoppet skulle være et løfte fra politikerne til danskerne om, at politiske tiltag som øger uligheden, fremadrettet vil blive fulgt op af tiltag, som reducerer uligheden tilsvarende.

Tider med økonomisk fremgang skal bruges til at løfte dem, som har mindst.

Lizette Risgaard

I ugerne forinden havde en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vist, at uligheden i Danmark er vokset markant under det økonomiske opsving. Blandt andet viste undersøgelsen, at mens de rigeste 10 pct. af danskerne i gennemsnit har fået 65.000 kr. mere imellem hænder om året siden 2010, så er det tilsvarende beløb for de 40 pct. fattigste blot 3.000 kr.

Økonomisk fremgang skal bruges til at løfte dem der har mindst

I Fagbevægelsen mener vi, at den udvikling er helt uacceptabelt. Tider med økonomisk fremgang skal bruges til at løfte dem, som har mindst. Det gør vi ved som samfund, at investere i uddannelse, velfærd og arbejdsmiljø. Ikke ved at bruge det finansielle overskud på skattelettelser, som primært tilgodeser dem, som i forvejen har mest.

Det er nu ni måneder siden, at julelysene brændte ud. Der er sket en del på den politiske scene. Danmark har fået en ny socialdemokratisk regering, og et parlamentarisk grundlag, som vil styre Danmark i en ny retning.

I forståelsespapiret, som ved regeringsdannelsen blev udarbejdet mellem regeringen og dens støttepartier, kan jeg med glæde konstatere, at der er blevet lyttet til fagbevægelsens opfordring til et ulighedsstop.

Regeringen vil styre mod mindre ulighed, mindre fattigdom og mere velfærd

Regeringen vil styre Danmark i en ny retning. Mod mindre ulighed, mindre fattigdom og mere velfærd.

Første skridt på vejen blev allerede taget tidligere på måneden, da regeringen og dens støtte partier indgik en aftale om midlertidigt børnetilskud til de økonomiske mest belastede børnefamilier. Det er bestemt et skridt i retning af et bedre Danmark.

Et mere lige samfund skaber nemlig ikke kun større retfærdighed. Øget lighed styrker også den tillid og sammenhængskraft, som er hele forudsætningen for den samfundsmodel, vi har valgt at bygge Danmark op omkring.

Bliver uligheden for stor, så svækkes sammenhængen, vores solidaritet og forståelse for hinanden bliver mindre. Så bliver Danmark et mere utrygt land at leve i.

Vi skal handle mens økonomien er sund

Som formand for Danmarks største hovedorganisation for lønmodtagere, ligger det mig også på sinde at slå fast, at et lige samfund forudsætter en høj grad af velfærd, samt et velfungerende og effektivt arbejdsmarked. Vi skal udvikle så mange talenter som muligt, og vi skal kunne leve af vores løn på et trygt og udviklende arbejdsmarked.

Derfor er tiden er inde til at ændre de seneste ti års fortælling om, at uligheden i Danmark vokser dag for dag.

Det er nu, der skal handles, mens økonomien er sund, beskæftigelsen høj og de politiske vinde blæser i retfærdighedens retning. I fagbevægelse bidrager vi gerne med initiativer, som kan bidrage til at reducere uligheden.

Indlægget er bragt på Altinget.dk 27.09.19

STOP ULIGHEDEN!


Læs analyser, blogs, nyheder og debatindlæg om ulighed

Det er nu, der skal handles, mens økonomien er sund, beskæftigelsen høj og de politiske vinde blæser i retfærdighedens retning.