Den internationale arbejdsorganisation ILO har netop vedtaget en erklæring, som sætter retningen for ILO’s arbejde i de kommende årtier.

Erklæringen er et vigtigt bidrag til at gøre noget ved den stigende ulighed i verden. Den sætter fokus på de store forandringer på arbejdsmarkedet, fx væksten i usikre jobs, den digitale udvikling og det grænseløse platformsarbejde.

Det vil være et kæmpe fremskridt, hvis andre lande kan lære af det danske trepartssystem

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

Bente Sorgenfrey er stolt over, at to ugers hårdt arbejde på ILO’s arbejdskonference nu er mundet ud i en ny visionær erklæring.

’Jeg er glad for, at det lykkedes at samle regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere om en fælles opfattelse af de udfordringer, som kommer til at påvirke arbejdslivet i de kommende år’, udtaler Bente Sorgenfrey.

Klimaet i fokus

Bente Sorgenfrey glæder sig særligt over, at klimaforandringerne er et centralt tema i den nye erklæring. Hvis vi for alvor skal komme klimaforandringerne til livs, er det afgørende at internationale fællesskaber, som ILO erkender, at vi alle sammen har et ansvar, siger Bente Sorgenfrey.

Med den nye erklæring har ILO-medlemmerne kollektivt forpligtet sig til at beskæftige sig med klimaudfordringerne de næste årtier.

”Vi har ikke fået opfyldt alle vores ønsker, men der er blevet arbejdet benhårdt for nye landvindinger”. Fastslår Bente Sorgenfrey.

Danmark som forbillede

Erklæringen indeholder også en anerkendelse af, at social dialog er vigtig for et retfærdigt samfund, hvor alle grupper høres og tilgodeses. Bente Sorgenfrey håber, at den nye erklæringen vil inspirere andre landes regeringer til at involvere arbejdsmarkedets parter mere i at fastlægge reglerne på arbejdsmarkedet, end de gør i dag.

”Det vil være et kæmpe fremskridt, hvis andre lande kan lære af det danske trepartssystem”, siger Bente Sorgenfrey.

Læs mere om “Ulighed” på fho.dk