Den internationale fagbevægelse har en stor opgave i at sikre lønmodtagerne bedre vilkår. Det blev slået fast igen og igen på den europæiske fagbevægelses kongres (EFS) i Wien i denne uge. EFS står for Europas Faglige Samarbejdsorganisation og varetager ca 60 millioner lønmodtageres interesser.

”Klimaudfordringer, digitalisering og nye beskæftigelsesformer udfordrer os. Vi står som fagbevægelse med en stor mulighed for, at udviklingen fremover bliver til vores fordel. Vi skal sætte en reformdagsorden, der gør op med den stigende ulighed”, sagde Lizette Risgaard i dag i sin tale til de 600 delegerede fagforeningsfolk fra hele Europa. 

Det er os, der løber en risiko i omstillingerne

”En ny social kontrakt må hvile på det fundament, at det er os – arbejdstagerne – der løber den store risiko i omstillingerne. Ikke arbejdsgiverne og investorerne. Derfor skal reformerne fremover komme os i møde”, sagde hun.

Lizette Risgaard understregede, at fagbevægelsen samtidig skal arbejde for at styrke organiseringen blandt lønmodtagerne.

”Stærkere organisering er helt afgørende for, at vi får styrket vores indflydelse. Uden en stærkere medlemsbase bliver vi næppe i stand til at skabe den fremtid, kommende generationer fortjener”, sagde hun.  

Vi har brug for bedre EU-lovgivning for at sikre bedre arbejdsmiljø

FH’s næstformand Bente Sorgenfrey, som i dag blev valgt som vicepræsident for EFS, var også på talerstolen i Wien og fremhævede at til trods for, at EU har forbedret arbejdsmiljøet for mange europæiske lønmodtagere, er der lang vej endnu.

”Jeg vil gerne takke EFS for en ambitiøs strategi for et bedre arbejdsmiljø. Men EU-lovgivningen er ikke up-to date med det arbejdsmarked, vi har i dag. Med flere vandrende arbejdstagere, , flere og flere underleverandører og flere og flere atypisk beskæftigede og selvstændige har vi brug for bedre EU-lovgivning og bedre håndhævelse”, sagde hun.

”Men vi har et hårdt arbejde foran os, for arbejdsgiverne vil ikke have lovgivning om bedre arbejdsmiljø. De vil heller ikke have flere sikkerhedsrepræsentanter med bedre uddannelse, og de vil ikke have håndhævelse som virker: Det vil sige mere kontrol og højere bøder”, sagde hun.

EFS-kongressen varer fra d. 21.-24. maj. 90 forskellige fagforeningsorganisationer fra 38 lande deltager i kongressen.