Antallet af bruttoledige steg med 900 fuldtidspersoner fra maj 2019 til juni 2019.

Bruttoledigheden er nu på 104.300 fuldtidspersoner, svarende til 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsprocenten steg således i juni med 0,1 pct.-point.

Arbejdsløsheden steg lidt i juni

For tal, grafikker og fakta læs mere i analyser og dokumentation: “Arbejdsløsheden faldt lidt i juni”.

Målt i antal personer er arbejdsløsheden faldet med godt 61.000 fuldtidspersoner siden den seneste top under krisen (midten af 2012). I 2019 har arbejdsløsheden imidlertid stået stille.

Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år.