Det billede, som vismændene i Det Økonomiske Råd tegner i deres nyeste rapport om tilstanden i dansk økonomi, flugter i det store hele med FH’s vurdering.

”I FH deler vi vurderingen af, at der er udsigt til pæn vækst de kommende år, og at beskæftigelsen fortsætter med at stige – også selv om fremgangen ventes at aftage lidt,”, siger FH-formand Lizette Risgaard.

FH er således enig med vismændene i, at risikoen for overophedning er mindsket siden efteråret.

Arbejdsmarkedet står stærkt

I rapporten konkluderer vismændene, at udviklingen på arbejdsmarkedet de seneste år har været balanceret, og at arbejdsmarkedet står stærkt i dag.

Der er blevet færre faktorer, der udgør en risiko for dansk økonomi – de største risikofaktorer kommer fra usikkerhed om den internationale situation.

Læs også: Vismandsrapporten, forår 2019

Skadevirkninger ved højere efterlønsalder

Ifølge vismændene har forhøjelsen af efterlønsalderen ført til senere tilbagetrækning og øget beskæftigelse blandt de berørte årgange, især for de ufaglærte og faglærte.

Men vismændene nævner ikke omkostningerne ved den højere tilbagetrækningsalder, påpeger Lizette Risgaard: 25 pct. af dem, som har været nødt til at vente med at gå på efterløn, tager ofte smertestillende medicin for at kunne klare arbejdsdagen.

Det viser en undersøgelse fra FH om Helbred og tilbagetrækning fra 2018. Blandt hele gruppen af ældre lønmodtagere føler hver fjerde sig fysisk nedslidt, mens hver femte føler sig psykisk nedslidt.

”Der er brug for en ret til at trække sig tidligere tilbage, når man er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år, ” siger Lizette Riisgaard.

Mere fleksibel budgetlov

FH-formanden glæder sig over, at vismændene endnu en gang peger på uhensigtsmæssighederne i den nuværende budgetlov. Loven betyder, at store dele af finanspolitikken i dag kun kan planlægges med et ét-årigt perspektiv.

”Fagbevægelsens Hovedorganisation mener Danmark bør have et flerårigt fokus i den økonomiske styring; det vil gøre planlægningen i kommuner og regioner mere langsigtet og effektiv. Det ligger lige for, at politikerne får justeret budgetloven,” siger Lizette Risgaard.

Lettelser i skat på kapitalindkomst giver mere ulighed

Vismændene har i rapporten beregnet, at de danske kapitalindkomstskatter er indrettet fornuftigt, hvis de skal sikre samme omfordeling, som vi har med skatten på arbejdsindkomst.

Beregningerne understreger, at der ikke er nogen grund til at give skattelettelser til folk med store formuer, pointerer Lizette Risgaard.

”De danske formuer er meget ulige fordelt, og hvis vi sænker skatterne i toppen, får vi et markant mere ulige samfund. Det er en helt forkert vej at gå, ” siger FH-formanden og afslutter:

”Derfor er jeg også fuldstændig enig med vismændene i, at skattelettelserne for familieejede virksomheder skal annulleres. For det første skaber skattelettelserne skaber mere ulighed – for det andet skaber de forskelsbehandling i skattesystemet, og det kan svække produktiviteten,” siger Lizette Risgaard.