Efterløn

LO, FTF og Akademikerne: Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen

LO, FTF og Akademikerne finder det som udgangspunkt positivt, at der tænkes i at gøre sagsbehandlingen i kommunerne lettere at følge med i for borgeren ved at give mulighed for at udarbejde Én plan, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Og Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler skal have en langt mere central rolle.”