Nedskæringer i arbejdstilsynet er ikke kun et dansk problem. Det er en ulykkelig tendens, der kan spores i hele EU. Og det har alvorlige konsekvenser. Hvert år sker der over tre millioner arbejdsulykker, 100.000 arbejdstagere dør af arbejdsrelateret kræft og 4.000 i mister livet i arbejdsulykker.

Derfor er arbejdsmiljø også en af de mange vigtige mærkesager i EFS’ handlingsprogram. Arbejdsmiljø er et af de områder, hvor EU-lovgivning har vist sit værd, men der brug for handling.

– Vi ved, at arbejdsulykker og –lidelser kan forebygges. Alligevel dør alt for mange arbejdstagere eller bliver syge på grund af mangel på forebyggelse. EU-lovgivningen om arbejdsmiljø er en stor succes for det sociale Europa, men den er også gammel og ikke up-to-date med arbejdsmarkedet i dag, lød det fra Bente Sorgenfrey, der både er nyvalgt vicepræsident i EFS, og næstformand i FH på EFS’ kongres i Wien i denne uge.

Både i forhold til arbejdsmiljø og alle de andre nye udfordringer nutidens og fremtidens arbejdsmarked afstedkommer er det vigtigt med handling nu og her.

– Nye måder at arbejde på er en stor udfordring; Med flere arbejdstagere, som migrerer, flere og flere underleverandører og flere og flere selvstændige. Platformsarbejdere er en sårbar gruppe. Og det skal vi gøre noget ved. De har brug for beskyttelse, lød det fra Sorgenfrey.

Organisering og overenskomster er løsningen

Fordums udfordringer på arbejdsmarkedet blev løst ved organisering af arbejdstagerne og overenskomster. Og det er også løsningen på nutidens og fremtidens arbejdsmarked.

– Det er vores fælles ansvar at gøre en massiv indsats for at organisere os. Stærkere organisering er helt afgørende for, at vi får styrket vores indflydelse. Uden en stærkere medlemsbase bliver vi næppe i stand til at skabe den fremtid, kommende generationer fortjener, lød det fra Lizette Risgaard, Formand, FH på kongressen.

Udover 600 delegerede, deltog også blandt andre Kommissionsformand Jean-Claude Juncker i ugens kongres i Wien.

Læs mere om, hvad Bente Sorgenfrey og Lizette Risgaard sagde på kongressen