Arbejdsløsheden steg med 500 personer i marts 2019, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 103.900 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

– Selv om ledigheden har stået stille de seneste måneder, skal det ikke ses som et tegn på dårligere tider. Det går stadig godt i dansk økonomi, og der bliver fortsat skabt flere job, siger Mette Hørdum Larsen.

De gode tider betyder, at der er en enestående mulighed for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Men det kræver en ekstra indsats at få alle med.

Mette Hørdum Larsen, Økonom i FH

Arbejdsløsheden faldet med 60.000 fuldtidspersoner siden 2012

Ledigheden er faldet gradvist i takt med bedringen på arbejdsmarkedet de seneste år. Bruttoledigheden er faldet med over 60.000 fuldtidspersoner siden midten af 2012.

Dokumentation

Læs notat med tal, grafikker og dokumentation:

“Ledigheden står stille i øjeblikket” (PDF)

Alligevel er faldet i arbejdsløsheden sket i et mere beskedent tempo set i lyset af, at beskæftigelsen er steget med over 200.000 personer siden 2013. Der er måneder, hvor ledigheden har stået stille eller er steget lidt, som det har været tilfældet her i februar og marts.

Arbejdsstyrken stiger kraftigt i disse år

En stor del af forklaringen på denne udvikling er, at arbejdsstyrken stiger kraftigt i disse år. Meget af den stigende beskæftigelse bliver dermed dækket af en udvidelse af arbejdsstyrken.

– Udviklingen på arbejdsmarkedet har været forholdsvis balanceret i dette opsving. Der har været plads til den stigende beskæftigelse. Og derfor står vi i dag i en situation, der er væsentlig anderledes end det, vi oplevede under opsvinget i midten af 00’erne. Vi står i en situation, hvor der stadig er ledig arbejdskraft, siger Mette Hørdum Larsen.  

Læs mere om Beskæftigelse og arbejdsløshed på fho.dk

– De gode tider betyder, at der er en enestående mulighed for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Men det kræver en ekstra indsats at få alle med. Nogle har behov for uddannelse og opkvalificering, og nogle har behov for en særlig socialpolitisk indsats, siger Mette Hørdum Larsen.