Folketinget har vedtaget at ændre loven om arbejdsskadesikring. Ændringen bløder loven op og imødekommer dermed den kritik af loven, som fagbevægelsen har haft i en årrække.

De sidste fem år har loven nemlig været tolket særdeles stramt, pointerer næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.

Antallet af anerkendte skader vil stige

Med lovændringen er der udsigt til, at flere får anerkendt de skader, de har pådraget sig ved ulykker eller overfald på jobbet: Antallet af anerkendte arbejdsskader forventes nu at stige fra 50 til 80 procent af de anmeldte skader – hvilket er det samme niveau som før den stramme praksis blev indført i 2013.

”Vi glæder os over, at en arbejdsulykke igen kommer til at svare til den almindelige opfattelse af en ulykke. Det betyder forhåbentlig, at de skadelidte ikke længere skal opleve, at myndighederne bagatelliserer de ofte voldsomme hændelser, de har været ude for på jobbet,” siger Morten Skov Christiansen.

Størstedelen af lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2020. Enkelte dele af lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2019.

Det betyder den nye lov om arbejdsskadesikring

  • Skader, der er sket på arbejdet og skyldes arbejdet, anerkendes som arbejdsulykker.
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) får mulighed for at træffe selvstændig afgørelse – dermed vil flere borgere opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke hurtigere.
  • Ankeprocedurerne forenkles: AES får mulighed for at ændre skønsmæssigt fejlbehæftede afgørelser, ligesom der indføres mulighed for administrative afgørelser for ukomplicerede sager i Ankestyrelsen i overensstemmelse med ankeprocedurerne på det sociale område.