Henover weekenden er Løkke åbenbart blevet så presset, at han nu lufter idéer om at kigge på alderen for pension i 2040.

Fastfood-metaforen er meget rammende for den aftale, som regeringen indtil videre ihærdigt har forsøgt at få forhandlet på plads. Den bærer præg af en middag, som kokken hverken har tiden, opskriften eller de nødvendige råvarer til at lave. 

Vi har altså et problem nu – Løkke kan ikke gemme pensionsalderen i ovnen i 20 år, og efterlade oprydningsarbejdet til næste generation af politikere

Lizette Risgaard, Formand i FH

Og ligesom at pizzaen fra det lokale pizzeria ikke opfylder Sundhedsstyrelsens kostråd, så opfylder en revideret seniorførtidspensionsordning heller ikke lønmodtagernes behov for en ny pensionsordning med mulighed for tidligere tilbagetrækning fra er langt arbejdsliv, når man ikke kan mere.

Vi står i dag med en situation, hvor flere tusinde lønmodtagere hvert år nedslides af deres arbejde. Mange må gå direkte fra arbejdsmarkedet til sygesengen.

Vi har altså et problem nu – Løkke kan ikke gemme pensionsalderen i ovnen i 20 år, og efterlade oprydningsarbejdet til næste generation af politikere.      

Lønmodtagere fortjener en fyldestgørende, helhedsorienteret løsning. Ikke alene en revideret seniorførtidspension og et luftigt løfte om at ændre pensionen om over 20 år. Vi har brug for en sund model – ikke en fastfood-løsning. 

Regeringens model er utilstrækkelig, seniorførtidspension er kun det ene ben

I FH mener vi ikke, at indsatsen for at sikre nedslidte lønmodtagerne en værdig tilbagetrækning kan reduceres til en bedre seniorførtidspensionsordning.

Bliver vi i beskæftigelsesministerens mad-metafor, kan seniorførtidspension sidestilles med én ret i en flerretters menu.

Den er god, hvis den tilberedes ordentligt.

Men den er ikke mættende i sig selv, derfor disse inputs til, hvordan en aftale bør strikkes sammen.

En seniorførtidspension med to niveauer

Den pensionsaftale, som regeringen forventer at kunne fremlægge inden valget, er efter alt at dømme en revidering af seniorførtidspensionsordningen. I FH bakker vi op om, at den nuværende ordning bør gentænkes.

Kriterierne for tilkendelse skal lempes og også lønmodtagere, som nedslides tidligere end 5 år inden pensionsalderen, skal kunne benytte ordningen. Det kan de ikke i dag.

Det er nødvendigt, da vi ved, at fx. hver femte af 3F´s medlemmer ikke længere er på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år, og sådan er det på mange brancheområder. 

Vi foreslår derfor en model, som organiseres i to niveauer. Lønmodtagere, hvis arbejdsevne er nedsat til mindst 2/3, skal kunne tildeles seniorførtidspension 10 år før den gældende folkepensionsalder. Mens lønmodtagere med en nedsat arbejdsevne på mindst 50 pct. skal kunne tildeles seniorførtidspension 5 år inden folkepensionsalderen.      

Er man for syg til være beskæftiget inden for de fag man umiddelbart vil kunne varetage, skal man kunne tildeles seniorførtidspension – uden arbejdsprøvninger, omskoling mv.

Nedslidte lønmodtagere skal have ret til tidligere folkepension

Lønmodtagere, som træder ind på arbejdsmarkedet som 17 årige, kan forvente mere end 50 år på arbejdsmarkedet. Det er desværre ikke realistisk for alle, sådan som arbejdsmarkedet ser ud i dag.

Hvis lønmodtagere i de mest nedslidende jobs skal kunne nyde et otium med værdighed og førlighed i behold, kræver det en mulighed for tidligere tilbagetrækning.

I fagbevægelsen mener vi, at der skal være tale om en ret. En rettighedsbaseret tilbagetrækningsordning for lønmodtagere der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har haft et langt arbejdsliv.

Lønmodtagere, som har knoklet mange år på arbejdsmarkedet, betalt deres skat og bidraget til fællesskabet, skal have ret til at trække sig tilbage med oprejst pande nogle år inden folkepensionsalderen. Det mener vi er en solidarisk løsning som tilgodeser dem, der bliver særlig hårdt ramt af den stigende pensionsalder.

Forebyggelse skal fylde mere

Det nødvendigt også at inddrage forebyggelse af nedslidning i de forhåbentligt kommende trepartsforhandlinger. I FH foreslår vi, at arbejdsmiljøindsatsen opprioriteres.

De 1,2 mia. kr. som er fastfrosset i Forebyggelsesfonden skal bl.a. investeres i fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Tilsynet med arbejdsmiljøet skal opprioriteres efter 10 år med massive besparelser.

Her er den nylige indgåede aftale om arbejdsmiljøet et skridt i den rigtige retning, men der er stadigvæk et stykke vej inden vi er i mål. Og så skal mindre virksomheder have økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning.

En trepartsaftale bør også indeholde initiativer, som øger lønmodtagernes muligheder og motivation for sporskifte, omskoling og efter/ videreuddannelse. For eksempel kunne sporskifteordningen udvikles, så flere kunne benytte sig af ordningen.

Man kunne også blive bedre til at sætte efteruddannelsen i system fx ved at tage året uddannelsesplanlægning lige så alvorligt som året ferieplanlægning. Skal vi for alvor reducere nedslidning på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt at lønmodtagerne er rustet til at tage mindre belastende opgaver, når de første tegn på nedslidning viser sig.

Den nuværende regering har skabt problemet

Jeg har ikke meget viden, når det handler om at lave en god pizza. Men jeg ved, at det er en god ide, at spørge dem, som skal spise pizzaen, hvilket fyld de gerne vil have på. 

Man skal huske på, at det er den nuværende regering, DF og De Radikale, der har skabt problemet for lønmodtagerne, da de reelt afskaffede efterlønnen og hermed forhindrede nedslidte i at trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det har desværre kostet danske lønmodtagere dyrt, når snævre flertal på Christiansborg har indgået aftaler af taktisk hensyn. Lønmodtagerne har brug for brede holdbare aftaler, så folk kan planlægge den sidste del af deres arbejdsliv herunder en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

Som talerør for 1,4 millioner lønmodtagere vil jeg bede jer at lande en fyldestgørende model. De danske lønmodtagere fortjener mere end en fastfood-model.

Læs mere om Værdig tilbagetrækning og pension på fho.dk

Derfor: kan I nå det, så få indgået et bredt forlig om en bedre seniorførtidspension nu og lad os i en trepart efter et valg forhandle en ret til tidligere tilbagetrækning og et markant løft af den forebyggende indsats for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked.