Europa-Parlamentet nåede i torsdags til enighed om regler for udstationering, hviletid og cabotage i forbindelse med godstransportsektoren. Pakken skal blandt andet forhindre, at chauffører fra andre lande kører transport til en løn, der er langt lavere end i det pågældende land.

– Vi er tilfredse med kompromiset, selv om vi i nogle dele af pakken havde foretrukket et bedre resultat. Det er uden tvivl en succes for vores Fair Transport-kampagne, hvor fagforeninger over hele Europa stod sammen mod udnyttelse, unfair konkurrence og social dumping, siger Roberto Parrillo, formand for ETF Road Transport.

Samtidig har FH og DA netop efter længere tids forhandlinger indgået en aftale, der løser problemerne med underbetaling og dårlige arbejdsforhold for udenlandske chauffører.

Forslaget går ud på, at udenlandske transportfirmaer skal dokumentere, at deres chauffører får en løn, der svarer til danske vilkår, når de kører i Danmark. Forslaget er netop afsendt til beskæftigelsesministeren.

Find forslaget her