Både lønmodtagerne og arbejdsgiverne mener, at den kollektive aftalemodels styrke er, at vi tager ejerskab til de regler, vi selv laver, og samtidig selv sikrer, at reglerne bliver overholdt ude på arbejdspladserne.

Det er to af de centrale grundpiller i den danske model, som udlandet misunder os.

De almindelige spilleregler for overenskomster er udfordret, når der er tale om en filippinsk chauffør i en polsk lastbil på en dansk landevej, siger Lizette Risgaard.  

Lizette Risgaard, Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

 Ny aftale mellem FH og DA sikrer lige vilkår

FH og DA har netop efter længere tids forhandlinger indgået en aftale, der løser problemerne med underbetaling og dårlige arbejdsforhold for udenlandske chauffører.

Forslaget går ud på, at udenlandske transportfirmaer skal dokumentere, at deres chauffører får en løn, der svarer til danske vilkår, når de kører i Danmark. Forslaget er netop afsendt til beskæftigelsesministeren.

 – Vi har brug for, at myndighederne hjælper med til at kontrollere, at virksomhederne følger danske vilkår, når udenlandske lønmodtagere arbejder i Danmark. Og udskriver bøder, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

– Der er mange gode grunde til, at den danske aftalemodel er et forbillede for andre lande. En af grundene er, at danske politikere gennem generationer har respekteret, at det er parterne på arbejdsmarkedet, der selv laver de regler, der gælder om løn- og ansættelsesvilkår. For os er det helt afgørende, at vi ikke ændrer på det, siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA.

Underbetalte filippinske chauffører har været en særlig udfordring

 ”Sagen med underbetalte filippinske chauffører i Danmark har været en særlig udfordring for arbejdsmarkedets parter. De almindelige spilleregler for overenskomster er udfordret, når der er tale om en filippinsk chauffør i en polsk lastbil på en dansk landevej, siger Lizette Risgaard.  

– Den nye aftale om udenlandske chauffører viser, at den danske aftalemodel virker. Vi ønsker naturligvis ikke at se flere sager med underbetalte chauffører fra udlandet. Derfor foreslår vi, at virksomhederne skal betale overenskomstmæssig løn, når de kører i Danmark. Situationen med udenlandsk vejtransport er helt særlig, siger Jacob Holbraad.

Den nye aftale forudsætter, at regering og Folketinget sikrer effektiv myndighedskontrol.

Lønvilkår på godskørselsområdet har på grund af områdets særlige karakter været understøttet af lovgivning siden Danmark blev medlem af EU.

Kontakt: Pressechef i DA, Sabrina Drevsfeldt Theil, 29 20 03 18, og pressekoordinator i FH, Anette Bindslev, 23 38 42 14.