Der er stadig ikke ligeløn i Danmark. På den baggrund har 29 fagforeninger slået sig sammen om en fælles indsats for ligeløn og for åbenhed omkring løn.

Fagforeningerne opfordrer lønmodtagere og arbejdsgivere til at turde tale mere åbent om løn – fordi internationale erfaringer viser, at vi kommer nærmere ligeløn ved at bryde tabuet og tale mere om løn på de enkelte arbejdspladser.

Med konferencen ”Ligeløn – sig det højt” på Christiansborg markerer de 29 fagforeninger Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts. På programmet er bl.a. netop de internationale erfaringer med åbenhed omkring løn. Med afsæt i en konkret undersøgelse vil to engelske forskere fortælle om, hvilken effekt lønåbenhed har haft i England.

Men er uligeløn overhovedet et problem? Det vil repræsentanter fra S, SF, DI, Cepos og en forsker diskutere. Der vil desuden være indslag med debat-teater og fagbevægelsen vil fremlægge sine fælles anbefalinger til, hvordan vi får lige løn mellem mænd og kvinder.

Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg.

Se hele programmet her

Pressen er velkommen.

Tilmelding for journalister hos Katrine Rosenkrantz Holm Nielsen, Fagbevægelsens Hovedorganisation: kro@fho.dk.