Når startskuddet 8. januar lyder for FH’s kampagne, Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019, er det første gang, at så mange arbejdsmiljørepræsentanter samles.

Hele 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter vil på tværs af fag og brancher mødes i Odense Kongrescenter for at dele deres erfaringer og støtte hinanden i det daglige arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

–       Arbejdsmiljørepræsentanten er en nøglefigur i indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, og det kræver tid og kompetencer at kunne udfylde rollen som kollegernes talsmand i det daglige arbejdsmiljøarbejde, siger FH-næstformand Morten Skov Christiansen.

Er du stresset?

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!
TAG FH’s stress-test her

Formålet med konferencen i Odense er, at den bidrager til at skabe positive forandringer i virksomhederne. Der skal skabes nye lokale netværk og samarbejder blandt arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af fag og organisationer. Og så bliver konferencen indledningen på et år med flere end 200 lokale arrangementer landet over i faglige sektioner, regioner, forbund og medlemsorganisationer, med deltagelse af mere end 7.000 arbejdsmiljørepræsentanter, der stiller skarpt på arbejdsmiljøet. 

Respekten skal højnes

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 skal skærpe anerkendelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes store daglige indsats for at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdsgiveren har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men det er ofte arbejdsmiljørepræsentanternes fortjeneste, at de daglige opgaver på arbejdspladsen løses, uden at kollegerne kommer til skade, bliver fysisk eller psykisk nedslidte eller er nødt til at sygemelde sig på grund af smerter eller stress.

Vi har udnævnt 2019 til Arbejdsmiljørepræsentantåret, hvor vi via kurser, oplysning og netværksdannelse sætter særlig fokus på at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i samarbejdet om at sikre det gode arbejdsmiljø

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN

Arbejdsmiljørepræsentanten kender arbejdsgangene og kulturen i virksomheden – og ved, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres. Og det er arbejdsmiljørepræsentanternes erfaring og løbende efteruddannelse, der ruster dem til at samarbejde med ledere og arbejdsgivere om at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne.

Desværre står arbejdsmiljørepræsentantens oplæring, uddannelse og værktøjer ikke altid mål med vigtigheden og kompleksiteten af deres opgave. Undersøgelser viser, at under halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne får tilbudt den lovpligtige efteruddannelse, og typisk får arbejdsmiljørepræsentanten kun bevilget et par timer om ugen til at varetage hvervet.

“Vi har derfor udnævnt 2019 til Arbejdsmiljørepræsentantåret, hvor vi via kurser, oplysning og netværksdannelse sætter særlig fokus på at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i samarbejdet om at sikre det gode arbejdsmiljø,” siger FH-næstformand Morten Skov Christiansen.

Det er svarene i en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 arbejdsmiljørepræsentanter i 2018, der er grundlaget for Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019’s hovedtemaer og indsatsområder:

  • AMR’s rolle og opgaver
  • Tid til arbejdsmiljøarbejdet
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • Unge og nyvalgte AMR’ere

Kampagnen er en langsigtet investering i arbejdsmiljøet og især i arbejdsmiljørepræsentanterne. Deres arbejde skal synliggøres, så respekten for arbejdsmiljørepræsentanterne kommer til at stå mål med deres betydning, tilføjer FH-næstformand Morten Skov Christiansen.

Hold øje med de mange forskellige møder, kurser, debatarrangementer, fyraftensmøder og andre aktiviteter i dit område i løbet af Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 her