15.10.1871
Louis Pio grundlægger Den Internationale Arbejderforening for Danmark
11.05.1872
Slaget på Fælleden
03.01.1899
De samvirkende Fagforbund (senere LO) stiftes
15.09.1899
Septemberforliget indgås
01.01.1910
Arbejdsretten nedsættes
01.01.1920
Arbejdsdagen kommer ned på 8 timer
01.01.1933
Kanslergadeforliget – det første statslige indgreb
01.01.1938
Ferieloven vedtages og giver ret til to ugers ferie med løn til alle
01.01.1944
Folkestrejken
01.01.1952
FTF dannes
01.01.1959
De samvirkende Fagforbund skifter navn til LO
01.01.1962
Socialdemokratiet anerkender officielt FTF
30.09.1970
EFG-loven vedtages
01.01.1975
Arbejdsmiljøloven vedtages
01.01.1987
Den første trepartsaftale indgås
01.01.1993
Arbejdsmarkedspensioner indføres for alle lønmodtagere
01.01.2018
LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser beslutter fusion
01.01.2021
LO og FTF fusionerer og bliver til FH den 1. januar 2019.