Thomas Schiermer Nielsen, der blev født i Kristrup ved Randers, blev udlært former. (En former fremstiller støbeforme til produkter inden for jern- og metalindustrien).

Politisk gik han i sin fars fodspor, da hans far gennem 30 år havde været socialdemokratisk kommunalpolitiker og formand for formerne i Randers.

Thomas Nielsen var først aktiv i DSU, derefter blev han medlem af Formernes bestyrelse og senere kommunalpolitiker i Gladsakse og Ballerup-Måløv kommuner.

I LO blev han for alvor blev en markant skikkelse i fagbevægelsen – først som sekretær og fra 1967 som LO’s formand. I sin tid som formand (1967-1982) transformerede han LO til en serviceorganisation, hvor politikområder som arbejdsmiljø, uddannelsesforhold og medbestemmelse supplerede det klassiske fokus på arbejdernes lønforhold.

Skarp tunge

Thomas Nielsen var en varm fortaler for det Europæiske Fællesmarked. Han kæmpede for at etablere en efterlønsordning og havde stor andel i dannelsen af Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forbedringer i ATP.

Vi har sejret ad helvede til – godt

Thomas Nielsen

Skiftende regeringer, venner og politiske modstandere undgik ikke Thomas Nielsens skarpe tunge. Med temperament, vedholdenhed og gennemslagskraft blev han kendt for udtalelser, der kunne varetage LO-medlemmers interesser.

Hans nok mest kendte udtalelse leverede han i sin afgående kongrestale i 1982 med henvisning til fagbevægelsens resultater: ”Vi har sejret ad helvede til – godt”. 

Thomas Nielsen - Arbejderbevægelsens 150 års jubilæum.

Fællesskabets stærke individer