Peter Christian Knudsen blev født i Randers i 1848 og udlært handskemager, inden han flyttede til København for at søge arbejde.

De store sociale skel, han oplevede i København, og den undertrykkelse, Louis Pio og andre socialistiske ledere oplevede under Slaget på Fælleden i 1872, blev skelsættende for P. Knudsen.

Selvom han som soldat på Kastellet ikke selv medvirkede i slaget på Fælleden, tilsluttede P. Knudsen sig umiddelbart efter begivenheden den socialistiske bevægelse og meldte sig ind i Den Internationale Arbejderforening.

Opbyggede Socialdemokratiet

P. Knudsen stiftede i 1875 Handskemagernes Fagforening og blev året efter formand for et nordisk handskemagerforbund. Endelig varetog han i 1898 formandskabet for det nystiftede Handskemagerforbund i Danmark.

Samtidig blev P. Knudsen valgt til forretningsfører (formand) for Socialdemokratiet og formåede med organisatorisk talent at opbygge Socialdemokratiet som et stort landsdækkende parti.

Han tilhørte partiets pragmatiske fløj. Efter opgøret med partiets få tilbageværende revolutionære kræfter i 1889 stod P. Knudsen i spidsen for et Socialdemokrati, der var med til at udforme flere sociallove. Ved stiftelsen af DsF (vore dages FH) i 1898 blev han valgt som næstformand.

Med disciplin, engagement og gode lederevner spillede P. Knudsen en enestående rolle i etablering af den danske arbejderbevægelse. Han så et samspil mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet som arbejderbevægelsens bærende fundament.

Arbejdermuseet

Fællesskabets stærke individer