Foruden formandsposten fik Helga Larsen sæde i hovedbestyrelsen for Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejderforbund. Begge tillidserhverv havde hun frem til 1927 og blev en højt respekteret og ledende figur, der under en vanskelig tid præget af krig og økonomisk krise gjorde en stor indsats for især enlige mødre og deres børn.

Født i fattige kår

Helga Larsen blev født i fattige kår i 1884 i København. Hun voksede op med en enlig mor, der havde været aktiv i den tidlige københavnske arbejderbevægelse. Som 9-årig måtte Helga Larsen bidrage til hjemmets opretholdelse og arbejdede i seks timer på et maskinstrikkeri efter endt skoledag.

Helga Larsen fulgte i sin mors fodspor og blev bryggeriarbejderske. Allerede i 1903 blev hun valgt til kasserer i det nystiftede Kvindelige Bryggeriarbejderforbund for København og Omegn. Helga Larsen blev gift og fratrådte i 1906 sit kasserererhverv. Men på stærk opfordring – og mod sin mands vilje – stillede hun allerede to år senere op at blive forbundets nye formand. 

Stor indsats for især enlige mødre og deres børn

Foruden formandsposten fik Helga Larsen sæde i hovedbestyrelsen for Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejderforbund. Begge tillidserhverv havde hun frem til 1927 og blev en højt respekteret og ledende figur, der under en vanskelig tid præget af krig og økonomisk krise gjorde en stor indsats for især enlige mødre og deres børn.

Efter grundlovsændringen i 1915, blev Helga Larsen som den ene af de fire første kvinder valgt til Folketinget i 1918 for Socialdemokratiet, og i 2009 fik Helga Larsen opkaldt en plads efter sig i Vanløse.

Helga Larsen: Fagbevægelsens Historie
Arbejdermuseet

Fællesskabets stærke individer