Thorvald August Marinus Stauning blev født i 1873 i et fattigt arbejderhjem i det indre København. Efter endt skolegang blev han udlært cigarsorterer og arbejdede kortvarigt på J. P. Schmidts Cigarfabrik i Fredericia.

Her indledte han for alvor sit politiske engagement ved at deltage i en solidaritetsstrejke med cigarrullerne – et engagement, der siden hen skulle vise sig at blive et af de mest betydningsfulde i det tyvende århundrede i Danmark.

Stauning blev medlem af Socialdemokratiet i 1890, formand for Cigarsorterernes Fagforening i 1896-1908 og fra 1898 redaktør på De Samvirkende Fagforbunds blad, ”Samarbejdet”.

I 1906 blev Stauning valgt til Folketinget og fire år senere valgt som Socialdemokratiets nye formand. Foruden Folketinget, hvor han forblev valgt til sin død i 1942, var Stauning også medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1913-1925.

Ledte landet gennem svær økonomiske krise

Det var især under Staunings anden periode som statsminister 1929-1942, at hans markante eftermæle som landsfader blev grundlagt.

Stauning ledte Danmark igennem 30’ernes svære økonomiske krise med fattigdom og høj arbejdsløshed.

Gennem reformer og forlig med Rigsdagens øvrige magtfulde partier lagde Stauning i vid udstrækning grunden til det velfærdssamfund, vi kender i dag.

Det berømte Kanslergadeforlig, som Socialdemokratiet indgik med Venstre i 1933, er det mest kendte.

Staunings reform-linje var med til at bekæmpe den revolutionære socialisme og andre antidemokratiske samfundskræfter.

Thorvald Stauning var det tyvende århundredes længst siddende statsminister i Danmark.

Fagbevægelsens Historie: Thorvald Stauning fik et markant eftermæle som landsfader, da han som statsminister ledte Danmark igennem 1930’ernes svære økonomiske krise med fattigdom og høj arbejdsløshed. Han var det tyvende århundredes længst siddende statsminister i Danmark.

Fællesskabets stærke individer