Hans Edvard Rasmussen blev født i Odense. Efter endt uddannelse som maskinarbejder ved Allerups Maskinfabrik tog han på Arbejderhøjskolen i Esbjerg, der netop havde fået Julius Bomholt som ny forstander.

Højskoletiden, og ikke mindst indflydelsen fra Bomholt, vendte Hans Rasmussen ofte tilbage til som en tid, der formede hans menneskesyn og vakte hans politisk engagement.

Efter adskillige tillidsposter på arbejdspladser og i fagbevægelsen blev Hans Rasmussen i 1944 formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (det senere Dansk Metal) – en post han bestred frem til 1972.

Den stærke smed

Med tilnavnet ”den stærke smed” var Hans Rasmussen en hård forhandler. Han kunne på samme tid se værdien af en mindre lønforbedring, imens kampe for større politiske temaer som Økonomisk Demokrati (ØD) og fuld beskæftigelse stod på.

Hans Rasmussen var drivkraft bag den omfattende indkomstpolitiske krisepakke, helhedsløsningen i 1963.

Hans Rasmussen var socialdemokratisk folketingsmedlem i perioden 1950-1964 og partiets næstformand i otte år. Men trods sit positive omdømme og sine tildelte tillidsposter afviste han både Viggo Kampmanns og Jens Otto Krags opfordringer til at indtræde som minister i deres regeringer.    

Fagbevægelsens Historie:  Kendt som ”den stærke smed”. Blev i 1944 efter adskillige tillidsposter på arbejdspladser og i fagbevægelsen formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (det senere Dansk Metal) – en post han bestred frem til 1972.
Arbejdermuseet

Fællesskabets stærke individer