Videregående uddannelser

Ny AKF-rapport: Professionshøjskolerne har brug for permanent bevilling til forskning og udvikling

AKF har undersøgt professionshøjskolernes muligheder for at udvikle
ny viden til gavn for uddannelser og praksis. Konklusionen er, at der er behov for en permanent og tilstrækkelig bevilling til forsknings- og udviklingsarbejde og for et mere ligeværdigt samarbejde med universiteter, så uddannelsernes kvalitet  sikres ved at flere undervisere og studerende inddrages i udviklingen af ny viden. Men fremtiden er usikker, fordi bevillinger fra globaliseringspuljen bortfalder med udgangen af 2012.

Redegørelse: Visioner om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem – men hvordan?

Uddannelsesministerens redegørelse indeholder målsætninger og
enkelte konkrete bud på, hvordan man kan skabe et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem. Det er positivt, at der nu foreligger en vision for udviklingen af videregående uddannelser i Danmark, men der er mange ubekendte i forhold til, hvordan visionen omsættes til virkelighed, og derfor brug for at studerende og arbejdsmarkedets parter inddrages i reformprocessen.

Videregående uddannelser skal hænge bedre sammen

De forskellige videregående uddannelser i Danmark hænger for dårligt sammen. Det mener hovedorganisationen FTF, som derfor bakker op om uddannelsesministerens nye vision for et mere sammenhængende uddannelsessystem.

Danmark spilder et stort potentiale for innovation

Professionshøjskolerne har et stort og desværre uudnyttet potentiale for at skabe innovation og bedre løsninger i blandt andet den offentlige sektor, viser en ny undersøgelse. Ærgerligt at borgerne skal gå glip af bedre løsninger, mener de tre parter bag undersøgelsen.

Samfundet tjener på at uddanne FTF’ere

En ny opgørelse fra AE-Rådet dokumenterer, at det kan betale sig at tage en uddannelse. Det er en god forretning både for den enkelte og samfundet. Tendensen gælder også FTF’s medlemsgrupper, viser en gennemgang af tallene.